Psykososiaalinen tuki kotihoidossa, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I1)

Kuvaus psykososiaalisen tuen toimintamallista kotihoidossa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Psykososiaalinen tuki kotihoidossa, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvaus psykososiaalisen tuen toimintamallista kotihoidossa.

Toteutuspaikka
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Ikääntyneiden palvelut, kotiin annettava tuki
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Niki Hintikka

Luotu

20.05.2024

Viimeksi muokattu

20.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kehittämistyön aikana syntyy seuraavat toimintamallit:​

Kuvaus psykososiaalisen tuen toimintamallista kotihoidossa

 • Psykososiaalista tukea antavan hoitajan rooli osana kotihoidon tiimiä + tehtävänkuva + asiakasvolyymi
 • Yhteistyökäytännöt kotihoidon henkilöstön kanssa, mm. konsultointi, yhteiset kotikäynnit, palvelutarpeen arviointi, HOPS päivitys ​
 • Rooli asiakkaan mielenhyvinvoinnin tuessa / päihteiden käytön vähentämisessä​
 • Kotihoidon työssä hyödynnettävät välineet/ interventiot mielenterveysongelmien ja päihteiden käytön tunnistamisessa ja tuessa​
 • Ryhmätoiminnan mahdollisuuksien hahmottaminen (etä/ fyysiset/HET/3.sektori)​

Kuvaus toimijoiden yhteistyökäytännöistä 

 • Kotona asumisen tuen palvelut ​
 • Avosairaanhoito sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut ​
 • Kotikuntoutus ​
 • Etäkotihoito​
 • Seniori-info ​

Projektissa mallinnetaan myös kirjaamiskäytännöt:

 • Miten käynti kirjataan kuvaavasti​
 • Yhteistyötä tukeva näkökulma​
 • Hyödyn mittaamisen näkökulma

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä