Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Yhteiskehittäminen
Vertaistuki
Vähemmistöt
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaisryhmä verkossa. Suunnattu 18–28–vuotiaille nuorille saamelaisaikuisille, jotka eivät puhu saamen kieltä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vieremä
Sonkajärvi
Iisalmi
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Matalan kynnyksen palvelu
Työkyky
Sosiaaliala
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matalan kynnyksen tavoitteellinen ja yksilöllinen neuropsykiatriset erityispiirteet huomioiva yksilö-, ryhmä- ja nivelvaiheen valmennuskokonaisuus työkyvyn lisäämiseksi ja työllisyyspolun luomiseks

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Omaiset
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaolon avulla asukkaat voivat asioida silloin, kun tilanne on heille ajankohtainen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Moniammatillisuus
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialaisen tiimimallin juurruttaminen sekä hoitotakuun toteutumisen ja hoitovelan purun edistäminen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Yhteistyö
Osallisuus
Järjestöt
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kumppanuuspöytien tavoitteena on toimia yhteistyökanavana järjestöjen ja Pohjanmaan hyvinvointialueen välillä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Perhekeskus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Perheet
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistä Sodankylässä valtakunnallisen perhekeskustoimintamallin mukaisesti Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tukemana.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Aikuissosiaalityö
Yhteistyö
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Helsingin eteläisessä aikuissosiaalityössä on kehitetty yhteistyötä rikosseuraamuslaitoksen kanssa sekä rikostaustaisille asiakkaille suunnattua matalan kynnyksen jalkautuvaa palvelua, jossa sosiaa

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Asumispalvelut
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluprosessin kehittäminen Etelä-Savon hyvinvointialueella

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemusasiantuntijatoiminta on käynnistetty Helsingin eteläisessä aikuissosiaalityössä vuonna 2022.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arkeen Voimaa -ryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat lisätä omaa hyvinvointia ja arjessa jaksamista.