Asiakassegmentointi

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Perusterveydenhuolto
Asiakassegmentointi
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan eri tyyppisten asiakkuuksien tunnistamista, terveyden edistämisen keinoja, sekä toimintamalliin liittyvää seurantaa ja arviointia Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan hyvinvoint

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi
Moniammatillisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan asiakasohjauksen toteutusta, hoidon porrastusta, sekä siihen liittyvää seurantaa ja arviointia Pirkanmaan hyvinvointialueen suun terveydenhuollossa.

Themes
Asiakassegmentointi
Ennaltaehkäisy
Omahoito
Suun terveydenhuolto
Blogikirjoitus
Ingress

Päijät-Hämeessä on aiemmin kokeiltu terveysvalmennusta kroonisesti sairaiden potilaiden hoidossa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Neuvola
Asiakassegmentointi
Sähköinen asiointi
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Neuvolan asiakkuussegmentointityökalun sähköistäminen koko maakunnan neuvoloiden hyödynnettäväksi Keski-Suomessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Asukas
Asiakas- ja palveluohjaus
Palvelupolku
Asiakassegmentointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoito- ja palvelupolun geneerinen malli verkkosivuille, joka sisältää asukkaalle tietoa, ohjeita ja keinoja sekä alueen palvelut, avunmahdollisuudet ja hoidon kuvaukset eri toimijoiden välillä tiet

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Kuntoutus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Asiakassegmentointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on yhtenäistää ja koostaa yhteen lasten fysio- ja toimintaterapian palvelut.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Segmentointi
Asiakasosallisuus
Asiakassegmentointi
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luotu maakunnallinen geneerinen asiakkuuksien segmentoinnin malli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakassegmentointi
Palvelupolku
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on kuvata ja yhtenäistää Nuorten Matalan yksiköiden palvelupolut ja käytetyt menetelmät, jotta asiakas saa tasalaatuista palvelua huolimatta siitä, missä yksikössä hän asioi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Asiakassegmentointi
Suun terveydenhuolto
Asiakaslähtöisyys
Hoitotakuu
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasvirran uudelleen ohjaamiseksi ja työnjaon tarkastelemiseksi toteutetaan selvitystyö asiakassegmenteistä ja asiakasvolyymeistä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Aihealueet
Toimintakyky
Ikääntyminen
Liikunta
Asiakassegmentointi
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikennevalomallin tarkoituksena on parantaa ikääntyneiden ohjauskäytäntöjä hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviin palveluihin.