Asiakassegmentointi

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Prosessien kehittäminen
Vaikuttavuus
Asiakassegmentointi
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keski-pohjanmaan hva Soitessa laadittu ohjautumisen perusteet perhesosiaalityön ja lastensuojelun asiakkuuksille sekä määritelty erityistä tukea tarvitseva lapsi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

MAPL 15 segmenttin avaaminen, mahdollistaa toisenlaista MAPLe 15 osaamista ja hyödyntämitä

Att öppna MAPLe 15 segmenten, möjliggör ett annan typ av MAPLe 15 kunskap och användande

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi
Ikääntyminen
Kulttuurihyvinvointi
Toimintakyky
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikennevalomalli kuvaa iäkkään henkilön kulttuurihyvinvoinnissa huomioonotettavia tekijöitä toimintakyvyn tason mukaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi
Toimintakyky
Ikääntyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla ammattilainen voi tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ikääntyneen toimintakyvyn heikentymiseen liittyvät mahdolliset riskitekijät. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Ikääntyminen
Asiakassegmentointi
Ilmiöt
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Gerontologisen sosiaalityön toimintamallin perustana on yhdenmukainen asiakkaaksi tulonprosessi. Palvelun saanti perustuu ensiarviointiin ja käsittelyyn.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Asumispalvelut
Aikuissosiaalityö
Asiakassegmentointi
Arviointi ja tiedonkeruu
Ilmiöt
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asumispalveluvalinnan työkalu auttaa sosiaalihuollon työntekijää arvioimaan asiakkaalle sopivaa asumispalvelua tai asumisen tukea. Lisäksi työkalu antaa arvion asiakkaan asiakkuussegmentistä. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Prosessien kehittäminen
Asiakassegmentointi
Sote-tilannekeskus
Paikkatieto
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli tukee Siun Soten yhteistä Tilannekeskusta tarvittavan tilannekuvan ja tilannetiedon tuottamisessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Kuntoutus
Apuvälineet
Asiakassegmentointi
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella yhdenmukaistettiin asiakkaiden apuvälineprosesseja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Perhekeskus
Psykososiaalinen menetelmä
Asiakassegmentointi
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjanmaan hyvinvointialueella on koulutettu Lapset puheeksi-menetelmää lasten- ja äitiysneuvolan, kouluterveydenhuollon, kuraattoripalveluiden, perhetyön sekä psykososiaalisten palveluiden henkilö

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Integraatio
Monialaisuus
Asiakassegmentointi
Palvelujärjestelmä
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Paljon palveluja tarvitsevien tuen tarkoitus on varmistaa yhteensovitetun palvelukokonaisuuden asiakkaille joilla on useita terveys- ja hyvinvointiriskejä tai useita palveluja samanaikaisesti saira