Ohjautumisen perusteet perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa, Keski-pohjanmaan hyvinvointialue Soite (RRP, inv1)

Keski-pohjanmaan hva Soitessa laadittu ohjautumisen perusteet perhesosiaalityön ja lastensuojelun asiakkuuksille sekä määritelty erityistä tukea tarvitseva lapsi.

Lapset, nuoret ja perheet ohjautuvat oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaiseen palveluun.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ohjautumisen perusteet perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa, Keski-pohjanmaan hyvinvointialue Soite (RRP, inv1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keski-pohjanmaan hva Soitessa laadittu ohjautumisen perusteet perhesosiaalityön ja lastensuojelun asiakkuuksille sekä määritelty erityistä tukea tarvitseva lapsi.

Lapset, nuoret ja perheet ohjautuvat oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaiseen palveluun.

Toteutuspaikka
Keski-Pohjanmaan hva, Soite, perhesosiaalityö ja lastensuojelu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Marika Saari

Luotu

22.01.2024

Viimeksi muokattu

24.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Lapsi ja perhepalveluiden tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä sekä palveluiden asiakaslähtöisyyttä, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.  Perhesosiaalityö ja lastensuojelu ovat osa perhekeskuspalveluita, jotka sisältävät lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä tukevia ja korjaavia palveluita. Jokaiselle lapselle tarjotaan hänen tarvitsemansa apu ja tuki. Perhekeskus koordinoi lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen ja uusi sosiaalihuoltolaki ovat haastaneet myös sosiaalihuoltoa tarkastelemaan palveluiden organisoinnin tapaa. Tavoitteena on edistää oikeanlaisen ja oikea-aikaisen avun ja tuen tarjoamaista lapsille, nuorille ja perheille.  Sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) on kirjattu periaatteita, joiden mukaan tuen tarpeita ja palveluja voidaan porrastaa. Lisäksi sosiaalihuoltolaki itsessään on yleislaki, jonka mukaiset lapsiperheiden sosiaalipalvelut ovat osa perhekeskustoiminnan peruspalveluja. Lastensuojelulain (417/2007) mukaiset palvelut ovat puolestaan osa erityistason ja vaativan tason palveluja.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lapset, nuoret ja perheet (huoltajat)

Asiakaskysely sekä lapsille ja nuorille (10 - 17v) sekä alaikäisten lasten vanhemmille vanhemmille.

 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt