MielenTaidot-tuokiot ovat verkkoympäristössä toteutettavia, kestoltaan noin 1 tunnin mittaisia tietoiskuja, joihin on koottu tietoa mielen hyvinvointia ja yleistä hyvinvointia edistävistä teemoista. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
MielenTaidot -tuokiot
Toimintamallin lyhyt kuvaus

MielenTaidot-tuokiot ovat verkkoympäristössä toteutettavia, kestoltaan noin 1 tunnin mittaisia tietoiskuja, joihin on koottu tietoa mielen hyvinvointia ja yleistä hyvinvointia edistävistä teemoista. 

 

Toteutuspaikka
Meijän Mieli -hanke, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Katja Remes

Luotu

23.01.2024

Viimeksi muokattu

22.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Valmiiksi koottuja sisältöjä powerpoint-esityksiin mielen hyvinvoinnin ja yleisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Esitykset on alunperin suunniteltu esitettäväksi vain verkon välityksellä, mutta ne soveltuvat esitettäviksi myös livetilaisuudessa. 

Toimintaympäristö **

Verkkoympäristössä toteutettaviin tietoiskuihin nousi tarve koronapandemian kokoontumisrajoitusten aikaan, kun kasvokkaiset kohtaamiset olivat kiellettyjä. Myös pandemian väistymisen jälkeen etätoteutuksille on tarvetta, koska entistä useampi toimija haluaa tarjota digitaalisia mahdollisuuksia osallistumiseen.

Oli myös tarve tarjota maakunnan asukkaille tasavertainen mahdollisuus osallistumiseen  asuinpaikasta riippumatta, joten etänä toteutettavat infotuokiot palvelivat tätä tarvetta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

MielenTaidot -tuokioiden kohderyhmiä on olleet Meijän Mieli-hankkeen (2020-2024) kohderyhmät: nuoret aikuiset mielenterveystoipujat, nuorten ja mielenterveystoipujien parissa toimivat tahot kuten työpajat ja järjestöt, koulutusten järjestäjät (oppilaitokset, vapaaehtoitoiminnan järjestäjät) sekä kaikki mielen hyvinvoinnista kiinnostuneet maakunnan asukkaat. 

Asiakkaita osallistettiin tuokioiden aikana mahdollistamalla avoin keskustelu kulloisenkin käsiteltävän aiheen ympärillä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

MielenTaito -tuokioiden toteuttaminen vaatii laitteistot, joilla diaesitykset näytetään osallistujille joko etänä tai livenä sekä osaamista laitteiden käyttöön. Esitysten vetäjällä olisi hyvä olla osaamista mielen hyvinvoinnin ja yleisen hyvinvoinnin edistämisestä sekä valmiuksia esityksistä mahdollisesti heräävien keskustelujen vetämiseen.

Sisällöt on mietitty nuorten kohderyhmää varten, mutta ne sopivat myös muille kohderyhmille. Sisältöjä voi vapaasti muokata eri kohderyhmien ja toimintaympäristöjen tarpeisiin. 

Dioissa olevien linkkien toimivuus kannattaa varmistaa ennen esitystä. Linkit ovat olleet ajan tasalla toimintamallin lataamisvaiheessa, mutta ajan myötä tilanne saattaa muuttua.

Kansikuva
Metsämaisema, jossa toimintamallin nimiteksti

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt