Virtuaalifasilitointi

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vertaistuki
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Järjestöt
Fasilitointi ja osallistuminen
Virtuaalifasilitointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käytännöillä tuetaan vertaistuen toteutumista ja osallistujalähtöistä vertaiskeskustelua verkkoympäristössä.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Verkkovertaistuki-hanke on tutkimus- ja kehittämishanke, joka tarjoaa tutkittua tietoa järjestöjen ryhmämuotoisen verkkovertaistuen kehittämiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Simo
Pudasjärvi
Ii
Vaala
Utajärvi
Aihealueet
Kulttuurihyvinvointi
Osallisuus
Virtuaalifasilitointi
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret aikuiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Taiteen ammattilainen, esimerkiksi taidekummi tuo eri puolilla aluetta asuvia ja samoista asioista kiinnostuneita  henkilöitä yhteen etätapaamisissa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaa
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Fasilitointi ja osallistuminen
Virtuaalifasilitointi
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vantaan Koivukylässä kehitettiin lapsiperheiden avointa kohtaamispaikkaa yhdessä eri sektoreiden, perheiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Themes
Virtuaalifasilitointi
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Erilaiset digitaaliset yhteistyön välineet ovat varmasti tulleet monille etätyön myötä tutuiksi. Mutta miten onnistuu fasilitointi etänä?

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Yhteiskehittäminen
Virtuaalifasilitointi
Kokemusasiantuntijuus
Kokeilu
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Citizen Think Tank (CTT) on tuetun yhteiskehittämisen alusta, jossa yhteiskehittämisestä kiinnostuneet voivat avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä digifasilitaattoreiden tuella kehittää yh

Themes
Virtuaalifasilitointi
Digitaaliset palvelut
Phenomena
Poikkeusolot
Uutinen
Ingress

Koronavirusepidemian myötä etätyöskentely on yleistynyt räjähdysmäisesti. Samalla erilaisille digitaalisille yhteistyön välineille on tullut entistä suurempi tarve.