Perustason mielenterveyspalvelut

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Perustason mielenterveyspalvelut
RRP
Prosessien kehittäminen
Autismi
Verkostot
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena luoda selkeä hoitopolku autisminkirjon asiakkaille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Perustason mielenterveyspalvelut
Yhteistyö
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena luoda yhteistyömalli Vaken mielenterveyspalveluiden ja yksityisen palveluntuottajan kanssa sekä purkaa  mielenterveyspalveluiden hoitojonoa.

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Mielen hyvinvointi
Perustason mielenterveyspalvelut
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ohjattu omahoito on 1-3 käyntikerran lyhytinterventio joka sijoittuu 1.portaalle porrastetussa hoitomallissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Perustason mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotin tavoitteena on mm.  

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Perustason mielenterveyspalvelut
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintaa kehitetään kansallinen Terapiat etulinjaan-toimintamallin mukaisesti.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Perustason mielenterveyspalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on toiminta- ja työtapojen yhtenäistäminen hyvinvointialueella, sekä päihdehoidon osaamisen vahvistaminen perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetyön tiimeissä, se

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveyspalvelut
Perustason mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jalkautuvan mielenterveys- ja päihdetyön osaamisen kehittäminen osana hoidon porrastuksen kehittämistä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ryhmätoiminta
Perustason mielenterveyspalvelut
RRP
Prosessien kehittäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Psykoedukatiivinen ryhmätoiminta perustason miepä-tiimien asiakkaille. 

Kognitiiviseen lyhytterapiaan perustuvia ryhmiä ahdistus- ja masennuspotilaille sekä päihderiippuvaisille. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Perustason mielenterveyspalvelut
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut
Hoidontarve
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perustason terveydenhuollon ammattilaisten osaamista vahvistetaan kouluttamalla työntekijöitä Terapiat etulinjaan- toimintamallin mukaisiin sekä alueellisesti kehitettyihin yhtenäisiin psykososiaal

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Perustason mielenterveyspalvelut
Hoidontarve
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa implementoidaan terapianavigaattoria osaksi alueen mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoidon tarpeen arvioinnin  prosessia sekä sopivan psykososiaalisen hoidon ja hoitoportaan val