Aikuissosiaalityö

Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Sosiaalihuollon ja sosiaalityön kehittäminen edellyttää asiakastyön käytäntöjä koskevan tutkimus- ja tietopohjan vahvistamista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaalinen kuntoutus
Varhainen puuttuminen
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vahvistetaan ja kehitetään sosiaalista kuntoutusta nuorten aikuisten kohdalla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Aikuissosiaalityö
Monialaisuus
Varhainen puuttuminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotoidaan psykiatristen sairaanhoitajien ja sosiaalihuollon ammattilasten työparityömallia aikuissosiaalityössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Lastensuojelu
Monialaisuus
Monikulttuurisuus
Päihdepalvelut
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli pyrkii vastaamaan lastensuojelun asiakkaana olevien päihteillä ja/tai mielenterveydellä oireilevien 10-17- vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten nuorten ja heidän perheidensä tarpeisii

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Seinäjoki
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Tiimityö
Asiakaslähtöisyys
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalityöntekijä toimii osana perusterveydenhuollon vastaanottotiimiä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Rakenteellinen sosiaalityö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkalu on tarkoitettu tukemaan työikäisten asiakkaiden parissa työskenteleviä ammattilaisia tunnistamaan tilanteita, joissa tulisi ottaa yhteyttä sosiaalihuollon palveluihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Kotouttaminen
Aikuissosiaalityö
Sosiaalietuus
Nuorisotyö
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aikuistuvat nuoret saavat Kelan ja sosiaalitoimen tuen yhteisessä neuvottelussa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Seinäjoki
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Aikuissosiaalityö
Monialaisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin ideana on tuoda sosiaalityöntekijät osaksi tiimimallia ja helpottaa asiakkaan asioiden hoitamista eri työntekijäryhmien yhteistyöllä.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

TASOS-hankkeessa on kehitetty, kokeiltu ja sovellettu kolmea menetelmää aikuissosiaalityön käytännön kentällä : voimavaralähtöistä asiakastyötä, taloussosiaalityötä sekä yhteisö- ja luontolähtöisiä

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Seinäjoki
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Asiakastyö
Ryhmätoiminta
Sosiaalinen kuntoutus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Taloussosiaalityön työkalupakit sisältävät välineitä talous- ja velkaongelmien puheeksi ottamiseen ja niiden käsittelyyn yksilö- ja ryhmätyössä.