Aikuissosiaalityö

Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

TASOS-hankkeessa on kehitetty, kokeiltu ja sovellettu kolmea menetelmää aikuissosiaalityön käytännön kentällä : voimavaralähtöistä asiakastyötä, taloussosiaalityötä sekä yhteisö- ja luontolähtöisiä

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Seinäjoki
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Asiakastyö
Ryhmätoiminta
Sosiaalinen kuntoutus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Taloussosiaalityön työkalupakit sisältävät välineitä talous- ja velkaongelmien puheeksi ottamiseen ja niiden käsittelyyn yksilö- ja ryhmätyössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Luonto
Yhteisöllisyys
Menetelmä
Ekologinen kestävyys
Ilmiöt
Luonnon moninaisuus / resurssien ylikulutus
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallinnus yhteisöllisistä ja luontolähtöisistä menetelmistä aikuissosiaalityön käytännön tueksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Aikuissosiaalityö
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveydenhuollon sosiaaliohjaus tuo sosiaalialan osaamisen osaksi sote-keskusten päivittäistä toimintaa ja ohjaajat keskusten moniammatillisiin tiimeihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Lähipalvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on Ikäkoti-hankkeessa kehitetty gerontologista sosiaalityötä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Rovaniemi
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaalinen kuntoutus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rovaniemen kaupungin aikuissosiaalityö käynnisti syyskuussa 2022  THL:n sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin mukaisen palvelun kokeilun.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaalinen kuntoutus
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun toimintamalli, joka perustuu tavoitteelliseen, sosiaalihuoltolain mukaiseen intensiiviseen palveluprosessiin sekä yksilökohtaisesti suunniteltuun työ-päivä- ryhmä-

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Menetelmä
Sosiaaliala
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallinnus voimavaralähtöseistä asiakastyöstä aikuissosiaalityön käytännön tueksi sisältäen ECOMAP työvälineen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaalihuolto
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalityölle nostetta -valmennukseen sisältyy kaksi lakikoulutuskokonaisuutta. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaalihuolto
Asiakastyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalityölle nostetta valmennuskokonaisuus yhdistää keskeisimmät sisällöt valtakunnallisen sosiaalihuollon kehittämisohjelman (THL) teemoista.