Aikuissosiaalityö

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Aikuissosiaalityö
Yhteiskehittäminen
Ehkäisevä päihdetyö
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistaminen ja sosiaaliohjaus 3. sektorin toimipaikassa A-Klinikkasäätiön Völjy-toiminnassa.  Kohderyhmän palvelujärjestelmän  kehittäminen.

 

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Yhteiskehittäminen
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Köyhyys
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteisöneuvonta on yhteisösosiaalityön matalan kynnyksen työmuoto, jota on kehitetty Tampereella ja Pirkanmaaalla yhteistyössä 3. sektorin (järjestöjen, yhdistysten) kanssa jo vuodesta 2017. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Päihdepalvelut
Aikuissosiaalityö
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueen päihde- ja riippuvuustyön erityisiin palveluihin ohjauskäytäntöjen yhtenäistäminen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhteistyönä, verkostomaisena asiakasohjauksien yh

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asumispalvelut
Mielenterveys
Aikuissosiaalityö
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan  hyvinvointialueella on suunniteltu ja otettu käyttöön päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakasohjauksessa SAS- (selvitys, arviointi ja sijoitus) työryhmä.  

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Avosairaanhoito
Mielenterveyspalvelut
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitetään lihavuuden moniammatillista hoitopolkua, painopisteenä moniongelmainen asiakas.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen
Aikuissosiaalityö
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla yhdenvertaistetaan asukkaiden palvelujen saavutettavuutta, sekä kohdennetaan resursseja tarkoituksenmukaisemmin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Liikkuvat palvelut
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käännekohta on palvelumalli varhaiseen ja intensiiviseen tukeen. Sitä toteutetaan liikkuvana palveluna asiakkaan kotona, palvelupisteissä ja siellä, missä ihmiset asioivat.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen
Yhteistyö
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Konsultaatiomallin avulla sujuvoitetaan ja lisätään terveysaseman ja aikuissosiaalityön ammattilaisten yhteistyötä potilaiden ja asiakkaiden hoidossa ja palvelussa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Matalan kynnyksen palvelu
Aikuissosiaalityö
Sosiaalihuolto
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jalkautuva matalan kynnyksen sosiaalineuvonta ja ohjaus tarjoaa apua tilanteissa, joissa sitä ei ole löytynyt muualta tai huolta aiheuttavat talouteen, asumiseen ja etuuksiin liittyvät asiat, sosia

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Aikuissosiaalityö
Prosessien kehittäminen
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa on tehty selvitys Lapin hyvinvointialueen päiväkeskuksista, joissa tarkoitus on tukea erityisesti päihteitä haitallisesti käyttäviä asiakkaita.