Käyttäjälähtöisyys

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Osaaminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Käyttäjälähtöisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallilla edistettiin olemassa olevien digitaalisten ratkaisujen tunnettavuutta ja käyttöä monipuolisesti.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Osallisuus
Käyttäjälähtöisyys
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digiraadin tavoitteena on edistää ikäystävällistä yhteiskuntaa varmistamalla ikääntyvien ja vanhojen ihmisten tarpeet digitaalisissa palveluissa ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottajina. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Digitaaliset palvelut
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Käyttäjälähtöisyys
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vuosittainen DigiAgeTalk -tapahtuma kerää kasvokkain/etänä eri sektorin toimijat ja ikäihmiset yhteen.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Selkeästi meille -hanke tavoitteena oli edistää viestinnän ja sähköisten palveluiden kognitiivista saavutettavuutta yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa, joilla on kognitiivisia haasteita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaa
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Markkinointi
Käyttäjälähtöisyys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

OPAS, joka sisältää muutoksen läpiviennin prosessikuvauksen ja työkaluja yhteiskunnallisen markkinoinnin kahdeksan kriittisen menestystekijän varmistamiseksi kehittämisprosessin eri vaiheissa.