Käyttäjälähtöisyys

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Digitaaliset palvelut
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Käyttäjälähtöisyys
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vuosittainen DigiAgeTalk -tapahtuma kerää kasvokkain/etänä eri sektorin toimijat ja ikäihmiset yhteen.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Hankkeessa vahvistetaan kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta lisäämällä heidän valmiuksiaan kansalaisvaikuttamiseen ja parantamalla viestinnän kognitiivista saavutettavuutta yhteiskunna

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaa
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Markkinointi
Käyttäjälähtöisyys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

OPAS, joka sisältää muutoksen läpiviennin prosessikuvauksen ja työkaluja yhteiskunnallisen markkinoinnin kahdeksan kriittisen menestystekijän varmistamiseksi kehittämisprosessin eri vaiheissa.