Lääkehuolto

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Lääkehuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Verkostot
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella sote-keskuksien ja apteekkien välille koottiin verkosto yhteistyön kehittämiseksi ja asiakkaan hoitopolun turvaamiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lääkehuolto
Terveydenhuolto
Potilasturvallisuus
Sosiaaliala
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä, jota on vietetty vuodesta 2012 lähtien. Tavoitteena on rohkaista lääkkeiden käytt

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Jyväskylä
Aihealueet
Lääkehuolto
Perusterveydenhuolto
Moniammatillisuus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Vastaanotto
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Farmasian ammattilaisten osallistumisella voidaan parantaa lääkitystietojen ajantasaisuuden hallintaa, ennaltaehkäistä lääkehoitoon liittyviä riskejä ja haittoja sekä lisätä potilaiden lääkehoitoon

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Robotiikka ja tekoäly
Robotit
Lääkehuolto
Hyvinvointiteknologia
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hemvårdens klienter testar läkemedelsrobot med vid behovsdispensering. Kotihoidon asikkaat kokeilevat lääkerobottia, jossa annosjärjestelmä jakaa tarvitaessa otettavia lääkkeitä. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Potilasturvallisuus
Lääkehuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa lääkitysturvallisuuteen liittyviä ongelmia eri yksiköissä ja kehittää ja yhtenäistää  toimintatapoja sekä tuottaa lääkitysturvallisuutta lisäävää materiaalia ja ko

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Lääkehuolto
Terveyspalvelut
Moniammatillisuus
Perusterveydenhuolto
Hoitotakuu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on tukea muita terveydenhuollon ammattilaisia sellaisissa tehtävissä, joissa farmaseuttien ja proviisorien asiantuntemusta voidaan hyödyntää. Näin vapautetaan ammattilaisten työaikaa ho

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Lääkehuolto
Vastaanotto
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on tuoda kliinisen farmasian palvelut pysyväksi osaksi PTH vastaanottotoimintaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Savonlinna
Mikkeli
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Lääkehuolto
Robotiikka ja tekoäly
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointialueen lääkehuollon kehittämisen seuraava askel kohti suljettua lääkekiertoa on älykaappien hyödyntäminen osasto- ja yksikköolosuhteissa. Älykaapit edistävät lääkkeiden seurantaa, dokume

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä, jota on vietetty vuosittain vuodesta 2012 lähtien. Tavoitteena on rohkais

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Ikääntyminen
Kotihoito
Lääkehuolto
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Älykkään lääkedosetin käyttö kotihoidon asiakkailla, jotka odottavat koneellista annosjakelu -palvelua tai eivät sovellu koneellisen annosjakelun tai lääkerobotin käyttäjäksi, mutta hyötyvät digita