Perusterveydenhuolto

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Kestävä kehitys
Avosairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Akuuttivastaanotto on terveysaseman yhteydessä toimiva kiireellisen hoidon yksikkö, johon potilaat hakeutuvat ensisijaisesti hoidontarpeen arvioinnin kautta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
RRP
Terveydenhuolto
Vaikuttavuus
Verkostot
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveydenhuollon kirjaamisen kehittäminen ja kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella.  

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avosairaanhoidossa käytössä olevaan Hoituki-palveluun tuotettujen ohjeiden yhdenmukaistaminen, päivittäminen ja kehittäminen hyvinvointialueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Pitkäaikaissairaat
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Seurantasuosituksen tavoitteena on aikaisemmin diagnosoitujen pitkäaikaissairauksien hoidon ja seurannan standardointi, systematisointi ja toiminnan yhdenmukaistaminen Pirkanmaan sote-asemilla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoidon tarpeen arvioinnin (HTA) koulutuksen kehittäminen sote-asemien ammattilaisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Yhteistyö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päivystyksen monikävijöiden tunnistaminen robotiikan avulla sekä yhteydenottopyynnön lähettäminen perusterveydenhuoltoon tarvittaessa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Yhteiskehittäminen
Saatavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perustason ja erikoistason yhteistyön lisääminen ja palveluketjujen sujuvoittaminen tarjoamalla sisätautien erikoislääkärin  palveluita perustasolla. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Perustason mielenterveyspalvelut
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut
Hoidontarve
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perustason terveydenhuollon ammattilaisten osaamista vahvistetaan kouluttamalla työntekijöitä Terapiat etulinjaan- toimintamallin mukaisiin sekä alueellisesti kehitettyihin yhtenäisiin psykososiaal

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Potilasliikenteen koordinointi erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja kotisairaalaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Perusterveydenhuolto
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoitotyön asiantuntijoiden nykytilaselvitys; asiantuntijatehtävät, resurssit, koulutustausta...