Perusterveydenhuolto

Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Marinin hallituksen sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

eKonsultaatio käytännöillä vahvistetaan perusterveydenhuollon henkilöstön valmiuksia ohjata ja neuvoa asiakasta sosiaalihuollon palveluiden pariin.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Hoidontarve
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaalla perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden toimintamalli yhteisasiakkuuksille.

Paikkakunta tai maakunta
Vieremä
Sonkajärvi
Kiuruvesi
Iisalmi
Aihealueet
Monialaisuus
Vastaanotto
Asiakaslähtöisyys
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakaslähtöinen ja saavutettava toimintatapa yhden yhteydenoton -periaatteella hyödyntäen sähköisiä asiointikanavia ja asiakaskoordinaattoritoimintaa.

Paikkakunta tai maakunta
Vieremä
Sonkajärvi
Kiuruvesi
Iisalmi
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Saavutettavuus
Valinnanvapaus
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toteutetaan laadukkaita, nykyaikaisia ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvia palveluita. Strategisena painopisteenä on varmistaa palvelutoiminnan asiakaslähtöinen kehittyminen.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Terveyden edistäminen
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaolon terveys- ja hyvinvointitarkastusten sekä hyvinvointivalmennusten hyödyntäminen osana hyvinvointivalmentajien elintapaohjausta sekä kymenlaaksolaisten riskipotilaiden varhaiseen tunnistamise

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Terveyskeskukset
Terveyspalvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kun asiakkaan asia ei ratkea ensikontaktissa, siirtää asiakasohjaus asian oman terveysaseman hoitoa koordinoiville ammattilaisille.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Päivystys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaan terveysasematasoinen kiireellinen hoito järjestyy etävastaanotolla tai sote-keskuksessa kiireellisen hoidon tiimin toimesta. Asiakas saa tarvitsemansa avun yhdellä käynnillä ammattilaiste

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Lääkehuolto
Vastaanotto
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on tuoda kliinisen farmasian palvelut pysyväksi osaksi perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa.