Päihteet ja riippuvuudet

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Perustason mielenterveyspalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on toiminta- ja työtapojen yhtenäistäminen hyvinvointialueella, sekä päihdehoidon osaamisen vahvistaminen perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetyön tiimeissä, se

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Perhehoito
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Osaaminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitämme sijaishuollon osaamista Varhan perhehoidossa. Kartoitamme perhehoitajien päihde- ja mielenterveystyön koulutustarpeita ja järjestämme täydennyskoulutusta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Osaaminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitämme sijaishuollon päihde- ja mielenterveystyön osaamista Varhan omissa lastensuojelulaitoksissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveyspalvelut
Perustason mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jalkautuvan mielenterveys- ja päihdetyön osaamisen kehittäminen osana hoidon porrastuksen kehittämistä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Perhekeskus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alaikäisen huumeiden käyttäjän hoidon alueellinen suunnitelma ja valmiuksien huomiointi sen toteuttamiseen pohjautuu Etelä-Pohjanmaan huumestrategiaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Päihteet ja riippuvuudet
Liikkuvat palvelut
Neuvonta
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikkuva terveysneuvonta Neppi on tarkoitettu suonensisäisesti huumeita käyttäville. Tavoitteena on ohjata asiakkaita päihdehoitoon ja huolehtimaan itsestään paremmin. 

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Päihdepalvelut
Asiakaslähtöisyys
Verkostot
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Puhdas päivä - toimintamalli on päihteiden käytöllä oireilevien nuorten (13-17v) prosessi nuorten mt- ja päihdepalveluissa sekä yhdyspinnoilla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
RRP
Prosessien kehittäminen
Ehkäisevä päihdetyö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkalun tarkoituksena on herättää pohtimaan päihteidenkäytön syitä ja vaikutuksia arkeen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Aikuissosiaalityö
Prosessien kehittäminen
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa on tehty selvitys Lapin hyvinvointialueen päiväkeskuksista, joissa tarkoitus on tukea erityisesti päihteitä haitallisesti käyttäviä asiakkaita.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Verkosto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima valtakunnallinen verkosto lasten ja nuorten päihde- ja riippuvuuspalveluja hyvinvointialueilla kehittäville asiantuntijoille ja johtajill