Päihteet ja riippuvuudet

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Järjestöt
Yhteistyö
Päihdepalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Itsemurhien ehkäisy
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisille suunnattu toimintamalli ikäihmisten masennuksen ja päihdeongelman tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa vähentäen masennukseen ja alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia sekä ehkäisten

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Palvelupolku
Monialaisuus
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palveluketjujen toimivuuden parantaminen kohderyhmänä 18-24- vuotiaat nuoret, joilla on mielenterveys- ja/tai päihdeoireilua.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Äitiys- ja lastenpalvelut
Perhepalvelut
Päihdepalvelut
Lastensuojelu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

ETU-hankkeen tavoitteena on  

Päihteetön raskaus, terve vastasyntynyt ja turvallinen perhe- elämä. 

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Tulevaisuuden sote-keskushanketta tukeva valtionavustushanke.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Perhepalvelut
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Omaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Konsultaatio-ja työparimalli, kun alaikäisen päihdekäyttö tai pelaaminen aiheuttaa huolta perheneuvolassa, koulu-ja opiskeluterveydenhuollossa, voidaan toimintamalli aktivoida kontaktoitumalla miel

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Aihealueet
Varhainen tunnistaminen
Mielenterveys
Ehkäisevä päihdetyö
Päihteet ja riippuvuudet
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

BDI ja AUDIT systemaattisella käytöllä voidaan tunnistaa ja ehkäistä mielenterveyteen ja alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Sosiaalihuolto
Perhepalvelut
Lastensuojelu
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kainuussa lasten sosiaalityön ja lastensuojelun ammattilaisille koottuja mielenterveys- ja riippuvuusongelmien puheeksi ottamisen työvälineitä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kotona asuminen
Rikoksentorjunta
Päihteet ja riippuvuudet
Sosiaaliala
Kokemusasiantuntijuus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

KATU- valmennuksessa rikoksettomuutta ja päihteettömyyttä tavoittelevia nuoria aikuisia tuetaan kokonaisvaltaisen elämänhallinnan parantumisen ja asumisen turvaamisen saavuttamiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin sisältämät ohjeet on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisille, jotta he huomioisivat asiakkaiden fyysisen terveydentilan suositusten mukaisesti ja tasalaatuisesti.