Terveyskeskukset

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Etäpalvelu
Digitaaliset palvelut
Terveyskeskukset
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Verenpainepotilaiden kontrolleja toteutetaan etävastaanotoilla niiden asiakkaiden osalta, joille etävastaanotot soveltuvat.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Terveyskeskukset
Sairaalat
Yhteiskehittäminen
Osallisuus
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen terveysasema- ja sairaalapalveluissa haluttiin osallistaa henkilöstöä prosessien kehittämiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Turku
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Tiimityö
Yhteiskehittäminen
Terveyskeskukset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveysasemilla järjestetään yhden viikon mittainen intensiivinen jalkautumisjakso, jossa käsitellään päivittäin uutta teemaa: tiimimalli ja sen toiminta käytännössä, hoidon tarpeen arviointi, hoit

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Asiakaslähtöisyys
Yhteiskehittäminen
Terveyskeskukset
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asukkailla on oikeus osallistua ympäristönsä terveyspalvelujen kehittämiseen. Asiakasraadin perustaminen on hyvä keino saada asukkaiden ääni kuuluviin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Terveyskeskukset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitystyöllä yhtenäistetään ja selkeytetään osastonsihteerien tehtävänkuvaa ja työn ohjaamista terveysasemilla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Avosairaanhoito
Terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Hoitotakuu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avosairaanhoidossa käyttöön otettiin Hoituki palvelu, jonka tavoitteena on yhtenäistää hoidon tarpeen arvioinnin prosessi. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Terveyskeskukset
Terveyspalvelut
Avosairaanhoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Puhelininventaarion tarkoituksena oli selvittää, miksi asiakas soittaa Pirkanmaan terveysneuvontaan ja sote-asemalle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Terveyskeskukset
Avosairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoidon tarpeen arvioinnin (HTA) koulutuksen kehittäminen  soteasemien ammattilaisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Päihdepalvelut
Avosairaanhoito
Terveyskeskukset
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhtenäinen opioidikorvaushoidon kokonaisuus Pirkanmaalla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Verkostot
Prosessien kehittäminen
Terveyskeskukset
Yhteiskehittäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Helsingin terveysasemien ja sisätautien poliklinikan kehittämistyöryhmän luoma vakioitu toimintamalli uusien ohjeiden ja toimintamallien luomiselle sekä vanhojen ohjeiden päivittämiselle, jossa kuv