Terveyskeskukset

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Avosairaanhoito
Terveyskeskukset
Tiimityö
Saatavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa on kehitetty edelleen tarveysaseman tiimimallin toimintatapoja hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden edistämiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Terveyskeskukset
Terveyspalvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kun asiakkaan asia ei ratkea ensikontaktissa, siirtää asiakasohjaus asian oman terveysaseman hoitoa koordinoiville ammattilaisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Moniammatillisuus
Vastaanotto
Terveyskeskukset
Saatavuus
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Moniammatillisessa vastaanottotoiminnassa terveysasemien toimintatapoja uudistetaan, jotta palvelujen saatavuus paranee sekä kansansairaudet ja yleiset hyvinvointiriskit hallitaan paremmin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Saatavuus
Moniammatillisuus
Tiimityö
Terveyskeskukset
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tulevan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen 12 terveysaseman työntekijöiden ja lähiesihenkilöiden toiminnan muutokseen liittyvän osaamisen hyödyntäminen 9 muun terveysaseman muutoksissa, joiden tavo

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keuruu
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö
Yhdistykset
Terveyskeskukset
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveysaseman ja yhdistysten yhteistyön pelisääntöjen luomisprosessi on työkalu yhteisistä asioista sopimiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Päihteet ja riippuvuudet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Terveyskeskukset
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päihteiden osuus potilaan terveydellisissä ongelmissa otetaan aina terveysasemalla huomioon ja päihteistä puhuminen on luontevaa ja neutraalia, potilasta leimaamatonta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Terveyskeskukset
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin painopisteenä on saatavuuden parantaminen ja odotusaikojen lyhentäminen sosiaali- ja terveyskeskuksissa.