Yhtenäinen hoidon tarpeen arviointi Hoituen avulla Pirkanmaan hyvinvointialueella

Avosairaanhoidossa käyttöön otettiin Hoituki palvelu, jonka tavoitteena on yhtenäistää hoidon tarpeen arvioinnin prosessi. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhtenäinen hoidon tarpeen arviointi Hoituen avulla Pirkanmaan hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avosairaanhoidossa käyttöön otettiin Hoituki palvelu, jonka tavoitteena on yhtenäistää hoidon tarpeen arvioinnin prosessi. 

Toteutuspaikka
Pirkanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Emma Mononen

Luotu

28.09.2023

Viimeksi muokattu

18.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Hoituki palvelussa on tutkittuun tietoon ja Käypä hoito -suosituksiin perustuvia ohjeita sairauskohtaisesti. 
Kehittämistyössä on tuotettu Pirkanmaan hyvinvointialueelle yhteisiä hoitosuosituksia ja -ohjeita hoidon laadun ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Hoidon tarpeen arvioinnissa hyödynnetään sosiaali- ja terveysministeriön kansallisia hoidon kiireellisyyden taulukoita.
Palvelu tarjoaa ammattilaisen käyttöön valmiita fraaseja kirjaamisen yhtenäistämiseksi. Fraasit voidaan kopioida suoraan potilastietojärjestelmään. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hoituen käyttöönotto kohdentuu avosairaanhoidossa työskenteleville ammattilaisille. Jokaisella sote-asemalla on nimetty yhteyshenkilö, jonka tarkoituksena on opastaa ja edistää toimintamallin käyttöä omalla sote-asemallaan. 
Sote-asemien yhdyshenkilöille on pidetty säännöllisiä tapaamisia hyvinvointialueen sisällönkehittäjien organisoimana. Näissä tapaamisissa on kuultu ammattilaisten kokemuksia palvelun käytöstä ja sisällönkehittämisen tarpeista.  Lisäksi jokaisella sote-asemalla on nimettynä ammattilaisia, jotka tuottavat yksikkökohtaista sisältöä Hoitukeen, jolloin sote-asemien ammattilaisilla on käytössä oman yksikkönsä ajantasaiset tiedot ja käytänteet. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Osalle sote-asemista Hoituki palvelu oli jo tuttu työväline, jolloin juurruttaminen oli jo käynnissä. Osalle sote-asemista Hoituki palvelu oli uusi, mikä edellyttää uusien työskentelytapojen omaksumista ja käyttöönoton tuen tarve on suurempi. 

Jokaiselle sote-asemalla on avattu oma asema kohtainen näkymä, joka aukeaa ammattilaiselle kun palvelun aukaisee verkkoselaimessa. 

Hoituen sisältöä on päivitetty kuntakohtaisista ohjeista koko hyvinvointialueen kattaviksi ohjeiksi, sote-asemakohtaisesti on edelleen mahdollista muokata paikallisia yksityiskohtia yksikön tarpeen mukaan. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin käyttöä arvioidaan käyttäjämäärien sekä sisällön aiheiden avausmäärien tilastoilla.
Hoituen käyttöliittymästä haettujen tilastojen mukaan kävijöitä Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-asemilta Hoituessa vuoden 2023 tammi-syyskuun aikana oli keskimäärin 6133 kuukaudessa. Tässä luvussa ei ole mukana Pirkanmaan hyvinvointialueen ulkoistettujen palveluntuottajien tilastoja, sillä niitä ei ole saatavilla.

Keväällä 2023 toteutetussa seurantakyselyssä Tampereen ulkopuolisten kuntien sote-asemien henkilöstöllä Hoituki ilmoitettiin olevan säännöllisessä käytössä joko suurimmalla osalla tai koko henkilöstöllä 86% kunnista. Tampereen sote-asemien henkilöstöllä suurimmalla osalla tai koko henkilöstöllä Hoituki oli säännöllisessä käytössä 91% sote-asemista.

Toimintamallin käytön juurtumista osaksi sote-asemien ammattilaisten työtä arvioidaan jatkossakin käyttäjämäärien sekä sisällön aiheiden avausmäärien tilastoilla. Lisäksi jatkuva keskusteluyhteys soteasemien yhdyshenkilöiden ja kehittäjien välillä sekä palautteen kerääminen käyttäjiltä auttavat arvioimaan palvelun käyttäjäkokemusta sekä kehittämään sitä tarvelähtöisesti. Käyttöönotto ja juurruttaminen ovat vielä käynnissä ja ne jatkuvat hankkeen päättyessä organisaatiossa.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä