Verenpainepotilaiden kontrollikäynti sairaanhoitajan etävastaanotolla (RRP, P4, I1)

Verenpainepotilaiden kontrolleja toteutetaan etävastaanotoilla niiden asiakkaiden osalta, joille etävastaanotot soveltuvat. Kotimittaukset asiakas lähettää sähköisesti Omaolon verenpaineen seurantalomakkeella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Verenpainepotilaiden kontrollikäynti sairaanhoitajan etävastaanotolla (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Verenpainepotilaiden kontrolleja toteutetaan etävastaanotoilla niiden asiakkaiden osalta, joille etävastaanotot soveltuvat. Kotimittaukset asiakas lähettää sähköisesti Omaolon verenpaineen seurantalomakkeella.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialueen terveysasemat
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus

Tekijä

Heidi Mäkinen

Luotu

07.02.2024

Viimeksi muokattu

11.04.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Verenpainetaudin kontrollikäynti toteutetaan sairaanhoitajan etävastaanotolla. Hoitaja lähettää asiakkaalle valmistautumisohjeet ja linkin etävastaanotolle ennen tapaamista.

Ennen vastaanottoa asiakas tekee verenpaineen kotimittauksia neljän päivän ajan ja tarvittaessa käy laboratoriotutkimuksissa. Verenpainemittaukset asiakas ilmoittaa Omaolon verenpaineen seurantalomakkeella, jonka ammattilainen on hänelle tehnyt. Asiakas myös täyttää esitietolomakkeen ja toimittaa sen sairaanhoitajalle etukäteen. 

Sairaanhoitajan etävastaanotolla käydään lävitse asiakkaan vointi ja mahdolliset esitietolomakkeessa ilmoitetut haasteet, laboratoriotutkimusten ja verenpaineen kotimittauksen tulokset sekä annetaan ohjausta terveyden ylläpitoon ja liitännäissairauksien ennaltaehkäisyyn. 

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson hyvinvointialue järjestää Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 161 000 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakasryhmänä ovat perusterveydenhuollon asiakkaat, joilla on todettu verenpainetauti. Etävastaanotto on asiakkaalle vapaaehtoinen, ja korvaa terveysasemalla paikan päällä tapahtuvan sairaanhoitajan tekemän määräaikaiskontrollin. 

Asiakkaat osallistuvat oman hoitonsa suunnitteluun ennen vastaanottoa tekemällä verenpaineen kotimittauksia, käymällä laboratoriotutkimuksissa sekä täyttämällä esitietolomakkeen ja verenpaineen seurantalomakkeen. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

 Asiakkaiden määräaikaiskontrollien määrä tippui koronapandemian vuoksi, ja osa asiakkaista ei ole palannut hoidon piiriin. Tarjoamalla etävastaanoton mahdollisuutta asiakkaalle voidaan nopeuttaa hänen hoitoon pääsyä ja vapauttaa terveysaseman resursseja lähivastaanottoihin.  

Ammattilainen tarvitsee toimivan internetyhteyden sekä tietokoneen kameralla ja mikrofonilla.  Ammattilaisella tulee olla perustiedot käytettävistä ohjelmista (esim. Teams) tai mahdollisuus saada perehdytys ohjelmien käyttöön.

Asiakkaalla tulee olla toimiva internetyhteys sekä kuvaa ja ääntä välittävä mobiililaite tai tietokone. Lisäksi asiakkaalla tulee olla käytettävissään rauhallinen tila ja hyvä valaistus.

Toimintamallia on markkinoitu aktiivisesti sekä ammattilaisille että asiakkaille. Tarkoitus on, että tulevaisuudessa toimintamalli otetaan käyttöön terveysasemilla.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palautetta on kerätty  sekä suullisesti että sähköisen palautelomakkeen avulla. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä etävastaanotolla tehtävään verenpainekontrollikäyntiin. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ammattilaisella olisi hyvä olla kaksi näyttöä käytössä, jotta etävastaanotto on sujuvaa. 

Aina asiakkaan tekemät mittaukset eivät ole luotettavia. Virheprosenttiä pienennetään antamalla selkeät ja kirjalliset ohjeet mittauksen tekemisen.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä