Varhainen puuttuminen

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaalinen kuntoutus
Varhainen puuttuminen
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vahvistetaan ja kehitetään sosiaalista kuntoutusta nuorten aikuisten kohdalla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Aikuissosiaalityö
Monialaisuus
Varhainen puuttuminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotoidaan psykiatristen sairaanhoitajien ja sosiaalihuollon ammattilasten työparityömallia aikuissosiaalityössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Varhainen puuttuminen
Neuvola
Neuvonta
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

SenioriTupa -konsepti tarjoaa monipuolista tukea ja ohjausta arjen hyvinvointiin omatoimisille ikäihmisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Verkostot
Osallisuus
Ennaltaehkäisy
Varhainen puuttuminen
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lappilainen varhaisen puuttumisen monitoimijainen malli, joka tarjoaa käytännönläheisen prosessin ja työkaluja yhdyspintatyöskentelyyn, periaatteina avoin verkostoyhteistyö, eri toimijoiden osaamis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Aihealueet
Varhainen puuttuminen
Osallisuus
Verkostot
Kohtaaminen
Ilmiöt
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koordinaatiorakenne on kehitetty tukemaan perhekeskuksen varhaisen tuen kehittämisestä monialaisessa yhteistyössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Kuntoutus
Asiakas- ja palveluohjaus
Varhainen puuttuminen
Varhainen tunnistaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan alueella toimii tällä hetkellä yksitoista kuntoutusohjaaja-nimikkeellä toimivaa varhaiskuntoutusta toteuttavaa työntekijää.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Äitiys- ja lastenpalvelut
Varhainen puuttuminen
Neuvola
Ennaltaehkäisy
Psykososiaalinen tuki
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli puolison asiakkuudesta neuvolassa.

Puoliso tulee hoitoprosessin aikana systemaattisesti huomioiduksi parin yhteisillä käynneillä äitiysneuvolassa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Aihealueet
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Perhepalvelut
Ennaltaehkäisy
Varhainen puuttuminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin avulla tuetaan alaikäisten mielentarveyspalvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta kustannustehokkaalla tavalla vahvistamalla perustason mielenterveyspalveluj

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Varhainen tunnistaminen
Varhainen puuttuminen
Varhaiskasvatus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Varhaisten kielellisten haasteiden tunnistamisen tueksi kehitetty tarkistuslomake, jossa keskeiset kielenkehityksen osa-alueet eriteltynä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Varhaiskasvatus
Varhainen tunnistaminen
Varhainen puuttuminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alle 3-v lasten kielen kehityksen haasteiden varhainen huomaaminen ja kehityksellisten herkkyyskausien  mukaisen tuen vahvistaminen päiväkotiarjessa.