Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvointialue
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kohtaamisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa – mielenterveys ja päihteet puheeksi” -opas on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden työntekijöille puheeksiottamisen

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vertaistuki
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Järjestöt
Fasilitointi ja osallistuminen
Virtuaalifasilitointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käytännöillä tuetaan vertaistuen toteutumista ja osallistujalähtöistä vertaiskeskustelua verkkoympäristössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Moniammatillisuus
Verkostot
Johtaminen
Asiakastyö
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valmennuksessa osallistujat pääsevät kehittämään keskusteluälykkyyttä ja tutustumaan vaativien tilanteiden asiantuntijoiden keinoihin työnohjauksellisessa ympäristössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Mielenterveys
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla vanhemmat voivat löytää ratkaisuja ja tehdä sopimuksia lapseen liittyvissä asioissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Ennaltaehkäisy
Etäpalvelu
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

1-vuotiaiden suun terveystarkastukset toteutetaan etävastaanottona Teams-videoyhteyden välityksellä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Tietojohtaminen
Sosiaalihuolto
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jotta saadaan luotettavaa tilastointia sosiaalihuollon saatavuudesta oikeellinen asianhallinta on välttämätön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kuntoutus
Yhdenvertaisuus
Ennaltaehkäisy
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on kuvata alle kouluikäisen ja alkuopetuksessa olevan (1.-2. luokkalaisen)  lapsen toimintaterapian kuntoutuspolku yhtenä osana lasten ja nuorten kuntoutuspolun kokonaisuutta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Kemijärvi
Aihealueet
Perhekeskus
Perhepalvelut
Osallisuus
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistä Kemijärven valtakunnallisen perhekeskustoimintamallin mukaisesti Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tukemana.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Laatutyö
Lainsäädäntö
Arviointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on laatia ja ottaa käyttöön 1.4.2022 lähtien RAI-mittareihin pohjautuvat palvelujen myöntämisen perusteet.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Neuvonta
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialue muodostuu 23 kunnasta. Keväällä 2022 alettiin valmistautua hyvinvointialueen alkuun liittyvään viestintään.