Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Psykososiaalinen tuki
Psykososiaalinen menetelmä
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten (alle 13-vuotiaiden) psykososiaalisen tuen ja hoidon menetelmien nykytilanteen saatavuuden kartoittaminen Kymenlaaksossa kehittämistyön aloituksen tueksi.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Asiakassegmentointi
Suun terveydenhuolto
Asiakaslähtöisyys
Hoitotakuu
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasvirran uudelleen ohjaamiseksi ja työnjaon tarkastelemiseksi toteutetaan selvitystyö asiakassegmenteistä ja asiakasvolyymeistä.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Varhaiskasvatus
Varhainen tunnistaminen
Varhainen puuttuminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alle 3-v lasten kielen kehityksen haasteiden varhainen huomaaminen ja kehityksellisten herkkyyskausien  mukaisen tuen vahvistaminen päiväkotiarjessa.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Päihdepalvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Ryhmätoiminta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matkalla muutoksen päihderyhmä on suunnattu täysi-ikäisille henkilöille, joilla on tavoitteita ja toiveita saada päihteiden käyttönsä hallintaan.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Lääkehuolto
Vastaanotto
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on tuoda kliinisen farmasian palvelut pysyväksi osaksi perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Pitkäaikaissairaat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pitkäaikaissairaiden terveys- ja hoitosuunnitelmia toteutetaan etävastaanotoilla niiden asiakkaiden osalta, joille etävastaanotot soveltuvat. 

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lainsäädäntö
Palvelutarve
Perhepalvelut
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Lastensuojelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Materiaalin tarkoituksena on tukea työntekijöitä lapsen ja hänen perheensä palvelutarpeen arvioinnin (SHL 36 §, LSL 26 §) tekemisessä ja siihen liittyvän lainsäädännön soveltamisessa käytäntöön.

Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Monialaisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Minun tiimini -mallin pilotti Tampereella.

Palvelu aikuiselle, joka hyötyy monialaisesta työstä.

Paikkakunta tai maakunta
Kerava
Vantaa
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Perhepalvelut
Varhaiskasvatus
Varhainen tunnistaminen
Monialaisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskustiimi

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Hankkeessa järjestölähtöinen vauva- ja väkivaltaosaaminen ja eroauttaminen yhteensovitetaan ja integroidaan julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin saumattomien palvelukokonaisuuksien aikaansaami