OPAS: Kohtaamisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa - mielenterveys ja päihteet puheeksi

Kohtaamisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa – mielenterveys ja päihteet puheeksi” -opas on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden työntekijöille puheeksiottamisen tueksi. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
OPAS: Kohtaamisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa - mielenterveys ja päihteet puheeksi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kohtaamisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa – mielenterveys ja päihteet puheeksi” -opas on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden työntekijöille puheeksiottamisen tueksi. 

Toteutuspaikka
Oppaan ovat koonneet Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaiset ammatillisen osaamisen ja asiakastyön kokemusten pohjalta.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Luotu

20.12.2023

Viimeksi muokattu

21.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

 ”Kohtaamisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa – mielenterveys ja päihteet puheeksi” -opas on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden työntekijöille. Oppaan sisältö on koottu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisten osaamisen ja asiakastyön kokemusten pohjalta.

Opas kuvaa esimerkein niitä haastavaksi koettuja tilanteita ja tunteita, joita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa työskennellessä kohdataan. Oppaasta ammattilainen voi löytää neuvoja puheeksiottamiseen  ja myös asiakkaan jatkon tuen selvittelyyn. 

 

Toimintaympäristö **

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa pystytään kohtaamaan ja käsittelemään asiakkaan kanssa yhdessä sekä päihteiden ongelmallista käyttöä että mielenterveyden haasteita koskettavia kysymyksiä. 
Kohtaamisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa – mielenterveys ja päihteet puheeksi” -opas on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden työntekijöille tueksi asiakastyöhön. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyvien ongelmien yleisyys näyttäytyy mm. perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa asiakkaiden lisääntyneenä palvelun tai hoidon tarpeena. Ensijaisesti hoidetun sairauden tai muun tuen tarpeen taustalla voivatkin vahvasti vaikuttaa ongelmat mielenterveydessä tai päihteidenkäytön hallinnassa.  

Tämän oppaan tarkoituksena on rohkaista ammattilaista ottamaan huolestuttavalta vaikuttava aihe puheeksi asiakastyössä. Puheeksiotto on tärkeä, tutkitusti vaikuttava ja tehokas menetelmä, jonka avulla vaikeiden asioiden käsittelyä normalisoidaan ja ongelmien syvenemistä voidaan estää.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Opas on saatavilla ja tulostettavissa pdf-muodossa myös hyvinvointialueen työntekijöiden intrassa. Opasta on painettu 200 kpl, ja sitä on toimitettu perusterveydenhuollon sekä aikuissosiaalityön palveluihin. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Oppaan tarkoituksena on sanoittaa ja kuvata asiakastyössä koettuja tilanteita ja auttaa ammattilaista selvittämään niitä yhdessä asiakkaan kanssa. Opas on rakennettu helposti luettavaksi ja käyttöön otettavaksi. Se on otsikoitu selkeästi, että tarvittava tieto on nopeasti löydettävissä. 

Oppaassa on myös kuvattu esimerkkejä  Vantaan ja Keravan alueella toimivista maksuttomista apua tarjoavista tahoista (järjestöt ja seurakunnat).  

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Opasta voidaan käyttää työn tukena sosiaali- ja terveydenhuollon eri palveluissa. 

Kansikuva
.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä