Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Järjestöt
Kolmas sektori
Hyvinvointialue
Osaaminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyö järjestöjen ja seurakuntien yleishyödyllisen toiminnan kanssa on osa jokaisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen työtä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Perhekeskus
Psykososiaalinen menetelmä
Asiakassegmentointi
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjanmaan hyvinvointialueella on koulutettu Lapset puheeksi-menetelmää lasten- ja äitiysneuvolan, kouluterveydenhuollon, kuraattoripalveluiden, perhetyön sekä psykososiaalisten palveluiden henkilö

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Toimintakyky
Moniammatillisuus
Terveyssosiaalityö
Palvelutarve
Ilmiöt
Henkilökohtainen data
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keski-Suomen hyvinvointialueen terveyssosiaalityöntekijät ja RAI-tiimi loivat yhdessä väylän hyödyntää RAI-toimintakykytietoa osana asiakkaan palvelutarpeen hahmottamista ja etuuksien ja palveluide

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Vapaaehtoistyö.fi on kaikille avoin valtakunnallinen vapaaehtoistehtäviä välittävä verkkopalvelu

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Monikulttuurisuus
Turvallisuus
Ikääntyminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kulttuurista turvallisuutta luovan kotihoidon tavoitteena on edistää saamelaisen ikääntyneen pärjäämistä kotona omassa kulttuuriympäristössään siten, että kotona asuminen  on mahdollista mahdollisi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kansalaistoiminta
Osallisuus
Kaveri- ja ystävätoiminta
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäkoti-hankkeen vapaaehtoistoiminnan koordinaatiomalli toiminnan organisointiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Perhehoito
Vammaispalvelut
Mielenterveyspalvelut
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Uudenlaiset perhe- ja asumismuodot
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret aikuiset
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhehoidon yhteisvalmennuksella tuodaan yhteen mielenterveyskuntoutujien, vammaisten ja ikääntyneiden perhehoidon valmennus.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Perhekeskus
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tukiperhetalo toimii matalan kynnyksen palveluna lapsille, jotka hyötyvät ammatillisesta tuesta. Tukiperhetalo toimii kuukausittain lauantaista sunnuntaihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Asiakassegmentointi
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteiskehittäjyys yhteisöraadin avulla. Luottamuksen saavuttaminen eriytyneillä alueilla, ihmisten äänen kuuluville saaminen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Lempäälä
Aihealueet
Monialaisuus
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Suun terveydenhuolto
Järjestöt
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Minun tiimini- toimintamalli otettiin käyttöön Lempäälässä elokuussa 2022.