Arviointi ja tiedonkeruu

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Toimintakyky
Asiakasosallisuus
Arviointi ja tiedonkeruu
Vammaispalvelut
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keski-Suomen HVA:n vammaispalveluiden käyttöön on kehitetty yhteistyössä selkokielinen toimintakyvyn tiedote.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Arviointi ja tiedonkeruu
Tietojohtaminen
Tiedonhallinta
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella laajennetaan SBM (Solution Business Manager) toiminnanohjausjärjestelmä ikäihmisten palveluissa ja vammaispalveluissa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Arviointi ja tiedonkeruu
Yhteistyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kypsyysanalyysimalli ja siihen perustuva sähköinen työkalu monitoimijaisen yhteistyön tukemiseksi hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen kontekstissa.
 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Arviointi ja tiedonkeruu
Kuntoutus
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tiedolla johtamisen työkalu kotikuntoutuspyyntöjen arviointiin. 

TulKoti-hankkeen tuella luotu ja käyttöönotettu toimintamalli. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Työhyvinvointi
Johtaminen
Prosessien kehittäminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Arviointi ja tiedonkeruu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiantuntijuusmallin tavoitteena on parantaa kotihoidon pitovoimaa tukemalla henkilöstöä oman ammattitaidon vahvistamisessa ja kehittämisessä sekä lisäämällä asiantuntijuutta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Asumispalvelut
Aikuissosiaalityö
Asiakassegmentointi
Arviointi ja tiedonkeruu
Ilmiöt
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asumispalveluvalinnan työkalu auttaa sosiaalihuollon työntekijää arvioimaan asiakkaalle sopivaa asumispalvelua tai asumisen tukea. Lisäksi työkalu antaa arvion asiakkaan asiakkuussegmentistä. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Saatavuus
Arviointi ja tiedonkeruu
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa pilotoidaan omalääkärimallia ja tuotetaan tietoa mallin toteutettavuudesta sekä hyödyistä erityisesti hoidon jatkuvuuden parantamiseksi. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Arviointi ja tiedonkeruu
Tietojohtaminen
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tiedolla johtamisen strateginen ja operatiivinen kehitystyö Pohteen alueella. Työ on ollut alustavaa ja vaativuuteensa vuoksi jatkuu alueellisena työskentelynä 2024 kuluessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Valtakunnallinen
Aihealueet
Arviointi ja tiedonkeruu
Asiakasosallisuus
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyödynnä jokaista asiakkaan kohtaamista palautepohjaisilla toimilla!

Themes
Arviointi ja tiedonkeruu
Työkalu