Arviointi ja tiedonkeruu

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Arviointi ja tiedonkeruu
Kohderyhmä
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaalisten palveluiden nykytilan kuvaus kuvaa Lapin hyvinvointialueella käytössä olevat julkisrahoitteiset, asiakkaille tarkoitetut digitaaliset palvelut.  Tarkoituksena on tuottaa tietoa alueen

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Vaasa
Pietarsaari
Aihealueet
Päihdepalvelut
Lastensuojelu
Moniammatillisuus
Arviointi ja tiedonkeruu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kyseessä on alaikäisten päihdekartoitusmalli, jolla arvioidaan nuoren päihteidenkäytön tilannetta ja tarvittavia tukitoimia päihteidenkäytön lopettamiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Turku
Aihealueet
Tietojohtaminen
Arviointi ja tiedonkeruu
Asiakasosallisuus
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luodaan yhteinen tiedolla johtamisen mahdollistava malli, jolla seurataan ja arvioidaan käytössä olevien ja kehitettävien arviointityövälineiden ja mittareiden avulla asiakkaan tarpeiden oikeaan ai

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Arviointi
Arviointi ja tiedonkeruu
Tiede ja tutkimus
Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa kuvataan HTA:n sijoittuminen teknologian elinkaarimalliin nojaten.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kotihoito
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Arviointi ja tiedonkeruu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Juurisyyanalyysin avulla tunnistettiin kotihoidon asiakkaiden RAI-arviointien tekemistä edistävät ja estävät tekijät.

Themes
Arviointi ja tiedonkeruu
Oivalla ja ymmärrä
Suunnittelu ja visiointi
Työkalu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Varkaus
Aihealueet
Arviointi ja tiedonkeruu
Aikuissosiaalityö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Monialaisuus
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa tuetaan AVAIN-mittarin käyttöönottoa osana työikäisten asiakassuunnitelmaa työpajojen ja erilaisten materiaalien avulla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Hyvinvointialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kokemustieto
Arviointi ja tiedonkeruu
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli auttaa keräämään tietoa siitä, millaiseksi asukkaat arvioivat oman arkensa ja elämänsä kokonaisuutena ja osa-alueittain, mihin he kaipaavat muutosta ja mihin heidän mielestään pitäisi seuraav

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Tiedonhallinta
Arviointi ja tiedonkeruu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan määritysten kehittäminen ja organisaation kirjaamistapojen yhdenmukaistaminen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Laatutyö
Tietojohtaminen
Arviointi ja tiedonkeruu
Yhteiskehittäminen
Strategia
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Klubitalojen tiedolla johtamisessa toimintaa ohjataan, arvioidaan ja kehitetään jäsen-, alue sekä valtakunnallisella tasolla mm.