Apuvälinearvio ja -ohjaus etänä, Kymenlaakson HVA (RRP, P4, I1)

Ammattilaisten välinen etäkonsultaatio toteutuu soveltuvissa tilanteissa Teamsin tai Signalin kuvapuhelun välityksellä ja aina asiakkaan suostumuksella. Mallin avulla voidaan säästää edestakaisia apuvälinekuljetuksia sekä ammattilaisten aikaa. 

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson hyvinvointialueella apuvälinepalvelua toteutetaan omana tuotantona viiden kunnan alueella. Kouvolassa ja Kotkassa toimii Apuvälinekeskus. Haminassa, Miehikkälässä ja Virolahdella lainaustoimintaa toteutetaan avo- ja kotikuntoutuksen henkilöstön toimesta ajanvarauksella. 

Apuvälinekeskusten henkilöstössä toimii fysioterapeutteja..., yhteensä henkilöä. Palvelun toimintaa johtaa yksi palveluesihenkilö. 

Liitteet
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kymenlaakson hyvinvointialueen palvelustrategian yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille sekä tämän sisällä saavutettavuus eri kanavissa. Digitaalisten palveluiden lisääminen tulevina vuosina on hyvin oleellista kokonaisuuden kannalta, niin asiakkaille kun ammattilaisten välisessä yhteistyössä. 

Toimintamallin avulla halutaan parantaa ja nopeuttaa asiakkaan palvelua tarjoamalla vaihtoehtona soveltuvissa tilanteissa ammattilaisten välistä etäkonsultaatiota apuvälineisiin liittyvissä kysymyksissä.  Aina ei ole välttämätöntä varata ammattilaisen käyntiä paikan päälle tai kuljettaa apuvälinettä lainaamoon tarkistukseen, jos apuvälineen käyttöönotossa tai valinnassa on haasteita vaan avun voi saada myös kuvapuhelinyhteydellä ammattilaiseen. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin mukaista konsultaatiota tarjotaan kaikille ammattilaisille, jotka tarvitsevat ohjausta tai tukea apuvälineen valintaan tai käyttöön liittyen. Apuvälinekonsultatioon soveltuvia apuvälineitä ovat moottorisängyt, painehaavapatjat, nostimet ja liinat, sähköiset liikkumisen apuvälineet, erilaiset pyörätuolit sekä kallistuvat ja pyörälliset suihkutuolit. Lisäksi etäarviota voidaan hyödyntää asunnonmuutostöiden kartoitukseen. Kuvapuhelinyhteys vaatii aina asiakkaan suostumuksen. Kaikenikäiset ja kuntoiset asiakkaat voivat hyötyä etäkonsultaatiosta. 

Ammattilaisilta toimintamalli vaatii digiosaamista sekä älypuhelimen tai tabletin kuvapuhelun onnistumiseen. Tähän on tarjottu hankkeesta tukea pilotin ajalle. Etään mahdollisesti soveltuvia pyyntöjä on aiemmin tullut erityisesti asumispalveluista hoitohenkilöstöltä ja nämä ammattiryhmät on tunnistettu tärkeiksi kohteiksi pilotissa.  

Ratkaisun perusidea **

Etäarviota ja -ohjausta tarjotaan soveltuviin tilanteisiin ammattilaisten väliseen konsultaatioon asiakkaan apuvälineen valintaan käyttöönottoon tai käytön haasteisiin liittyen.  

Ammattilaisen ollessa yhteydessä puhelimitse, salatulla sähköpostilla tai potilastietojärjestelmän viestillä, varataan ammattilaisille yhteinen aika konsultaatiolle. Apuvälinekeskuksen työntekijä lähettää toimintaohjeen etukäteen. 

Sovittuna aikana kuvapuhelu toteutetaan Teamsillä tai Signalilla. Yhteyden aikana asiakkaan ja/tai apuvälineen luona oleva ammattilainen kuvaa tilanteen, jota halutaan selvittää ja apuvälinekeskuksen työntekijä ohjaa tarpeen mukaan tilannetta. Lopuksi käydään yhdessä läpi jatkotoimenpiteet. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallista on jaettu tiedotteet Intrassa sekä kaikille toimialoille sähköpostitse. Yksityisen hoivan yksiköille tietoa lähetettiin kootusti ostopalveluiden tiimin välittämänä. Pilotin aikana yksiköille laitettiin muistutusviestejä, että digitukea ja lisätietoa on tarjolla hankkeesta. Apuvälinekeskuksen työntekijät markkinoivat etäkonsultaatioita yhteydenottojen tullessa heille. 

Pilotin väliarvioon mennessä onnistuneita konsultaatioita oli tullut vain yksi. Markkinointia jatketaan pilotin ajan toukokuun loppuun asti ja pilotin kestoa arvioidaan uudelleen.