Asiakasvastaavamalli - Meijän kyvyt käyttöön -hanke

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työntekijä, joka vastaa asiakkaan palvelukokonaisuuden koordinoinnista ja palveluiden järjestämisestä. Asiakasvastaavaksi nimetään asiakkaan tilanne huomioiden verkostosta sopivin henkilö. Asiakasvastalla on tarvittaessa käytössään työkyvyn tuen tiimin tuki ja osaaminen.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Ylläpitäjä
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Ylläpitäjä