Etunimi
Kirsi
Sukunimi
Nieminen
Organisaatio
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Toimintamallit, joissa mukana

Asiakasvastaava
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Moniammatillisuus
Työttömyys

Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus
Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Asiakasosallisuus
Asiakassegmentointi
Verkostot

Työkyvyn tuen tiimi
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Asiakassegmentointi
Työkyky

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kokonaisuus
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Asiakasosallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus