Asiakkaaksi tulo sekä ohjaus ja neuvonta aikuisten sosiaalipalveluissa​, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I1)

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla yhdenvertaistetaan asukkaiden palvelujen saavutettavuutta, sekä kohdennetaan resursseja tarkoituksenmukaisemmin. Jatkossa asiakas saa yhdellä yhteydenotolla ohjausta ja neuvontaa aikuisten sosiaalipalveluista.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä