Bridging - Kansainvälinen - Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet

Bridging -hankkeessa etsitään kansainvälisessä yhteistyössä malleja kehitysvammaisten ihmisten kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseen voimavaralähtöisellä tavalla. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Bridging - Kansainvälinen - Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Bridging -hankkeessa etsitään kansainvälisessä yhteistyössä malleja kehitysvammaisten ihmisten kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseen voimavaralähtöisellä tavalla. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakso
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Tekijä

Socom Oy

Luotu

02.03.2021

Viimeksi muokattu

28.02.2022
Ratkaisun perusidea **

Hanke toteutetaan Kymsoten toimintayksiköissä ja sen toiminta-aika on 1.1.2019 – (31.12.2020) 28.2.2021.

 

Hankkeessa kehitetään asiakaslähtöisesti työkalu, jonka avulla tehdään näkyväksi henkilön vahvuuksia, voimavaroja ja kehittämistarpeita. Tavoitteena on mahdollistaa henkilön hyvä, mahdollisimman itsenäinen elämä.

Bridging-hankkeessa keskeisenä toimenpiteenä on Työterveyslaitoksen kehittämän Kykyviisarin testaaminen kehitysvammaisille sopivaksi osallisuuden ja hyvinvoinnin tunnistamisen välineeksi. Kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista ja palvelujärjestelmää tarkastellaan hyviä käytäntöjä vaihtaen. Yleistä yhteiskunnallista näkyvyyttä lisätään ylläpitämällä kansallista ja kansainvälistä keskustelua.

Lisäarvoa hankkeelle tuo myös kansainvälinen kehittämistyö sekä esimerkiksi palvelujärjestelmien tai erilaisten käytäntöjen toimivuuden vertaileminen. Belgian Flanderissa on hyvin erilainen vammaisten työllistämisen malli, josta voisimme varmasti ottaa oppia. Meillä taas on heitä kiinnostavia asioita, esimerkiksi työhönvalmennus, Kykyviisari ja Ratko-koulutus. Yhdessä pystymme kehittämään vielä parempia tapoja kehitysvammaisten työllistämiseen, ehkäpä jotakin palkkatyön ja toimintakeskusten väliltä.

Hankkeen osatoteuttajana on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, jolla on kaksi projektityöntekijää.

Kansikuva
Bridging

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready