Elävä Portfolio – oman osaamisen tunnistamisen prosessi

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elävässä Portfoliossa osallistuja oppii erilaisten taidelähtöisten menetelmien avulla löytämään vahvuuksiaan ja kertomaan niistä.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kehittäjä
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kehittäjä