FiiliXissä on alakouluikäisille suunnattu ammatillisesti ohjattu tunnetaitoryhmä, jossa käsitellään tunteiden tunnistamista, nimeämistä, ymmärtämistä, säätelyä ja ilmaisua. Kehittämistyössä mukana ovat olleet Turun Tyttöjen talo, Pansion me-talo ja Salon erityisnuorisotyö.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
FiiliXissä-tunnetaitoryhmä (Linkki-toiminta)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

FiiliXissä on alakouluikäisille suunnattu ammatillisesti ohjattu tunnetaitoryhmä, jossa käsitellään tunteiden tunnistamista, nimeämistä, ymmärtämistä, säätelyä ja ilmaisua. Kehittämistyössä mukana ovat olleet Turun Tyttöjen talo, Pansion me-talo ja Salon erityisnuorisotyö.

Toteutuspaikka
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Linkki-toiminta
Paikkakunta tai maakunta
Varsinais-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Tietoa muualla

Tekijä

Tiina Lamminen

Luotu

26.11.2020

Viimeksi muokattu

02.12.2020
Ratkaisun perusidea **

FiiliXissä on alakouluikäisille suunnattu ammatillisesti ohjattu tunnetaitoryhmä, jossa käsitellään tunteiden tunnistamista, nimeämistä, ymmärtämistä, säätelyä ja ilmaisua. Ryhmässä vertaisuus, toiminnallisuus ja luovan ilmaisun keinot yhdistettynä keskusteluun ja kokemusten jakamiseen ovat tärkeässä asemassa. FiiliXissä-tunnetaitoryhmässä yksilöllisen kehitysvaiheen lisäksi huomioidaan lasten erilaiset taustat tarjoamalla jokaiselle ryhmäkerralle myös kielineutraali harjoitusvaihtoehto.

Toimintaympäristö **

Tarve tunnetaitoihin liittyvän menetelmän kehittämiseen nousi vuonna 2017 Turun kaupungin kouluista, joissa kaivattiin erityisesti alakoulun yläluokille suunnattua toimivaa, valmista mallia tunnetaitojen opettamiseen ja vahvistamiseen. Vielä samana vuonna toteutettiin yhteistyössä koulujen kanssa ensimmäiset pilottiryhmät. Vaikka tunnetaidot kehittyvät osin luonnostaan, on hyödyllistä opettaa tunnetaitoja lapsille myös tietoisemmin turvallisessa ympäristössä. Tunnetaidot auttavat hyväksymään tunteet itsessä ja muissa, ja ne ovat yhteydessä muun muassa kykyyn ohjata omaa toimintaa, ilmaista itseään rakentavasti, yhdistää ongelmanratkaisussa tunnetta ja järkeä sekä pyytää muilta apua.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

FiiliXissä-tunnetaitoryhmän tavoitteena on auttaa tunnistamaan sekä omia että toisten tunteita, vahvistaa keinoja ilmaista ja säädellä omia tunteita, tukea empatiaa ja kykyä asettua toisten asemaan, lisätä itsetuntemusta ja vahvistaa itsetuntoa, vähentää yksinäisyyden kokemuksia sekä mahdollistaa vertaistuki ja kuulluksi tuleminen. Asiakasymmärrystä on kerrytetty kehitystyössä aktiivisella sekä suullisella että kirjallisella palautteen keruulla. Palaute RennoX-ryhmistä on ollut erittäin hyvää sekä osallistujien että alakoulujen puolelta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

FiiliXissä-tunnetaitoryhmän ohjaajille on tehty digikoulutus, joka sisältää käyttöoikeuden vertaisryhmän sähköisiin materiaaleihin. Materiaalit sisältävät ohjaajan käsikirjan, videoklippejä sekä konkreettisia harjoituksia ja tietopaketteja ryhmän toteuttamiseksi ja muussakin lasten ja muidenkin asiakasryhmien parissa tehtävässä työssä sovellettavaksi. Materiaaleja päivitetään säännöllisesti.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Systemaattisesti kerätyn palautteen perusteella lapset ovat osallistuneet ryhmään mielellään ja he ovat hyötyneet siitä. Lapset ovat kuvanneet muun muassa ymmärtäneensä tunteiden merkitystä ja tarkoitusta sekä saaneensa keinoja hankalien tunteiden käsittelyyn ja niiden rakentavaan ilmaisuun.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

FiiliXissä-tunnetaitoryhmä on kehitetty 4-6 -luokkalaisille, mutta siinä käytettyjä harjoituksia ja ryhmäkertoja voidaan soveltaa myös muille ikäryhmille. Materiaaleja voidaan hyödyntää vertaisryhmien lisäksi esimerkiksi luokkatyöskentelyssä tai yksilö- ja perheasiakkaiden kanssa.

Hyvä ryhmäkoko on 6-8 lasta. Tällöin vertaiskokemus ei kärsi satunnaisista poissaoloista ja toisaalta vuorovaikutussuhteiden määrä ei ryhmäytymisen ja luottamuksellisuuden näkökulmasta kasva liian suureksi. Lasten ikäeron ei ole hyvä olla liian suuri, jotta kehitystasojen vaihtelut eivät estä vertaisuuden kokemusta.

Kansikuva
FiiliXissä logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Ryhmätoiminta

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Lapset ja varhaisnuoret