Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n kehittämistyö

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry on lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevien järjestöjen poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton asiantuntija-, kumppanuus-, vaikuttaja- ja kehittäjäjärjestö. Ydintehtävänä on seurata ja vahvistaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia Varsinais-Suomessa sekä edistää lastensuojelujärjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa ja järjestö-kuntakumppanuutta. Yhteistyötä tehdään myös tiedeyhteisön kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n kehittämistyö
Lyhyt kuvaus

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry on lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevien järjestöjen poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton asiantuntija-, kumppanuus-, vaikuttaja- ja kehittäjäjärjestö. Ydintehtävänä on seurata ja vahvistaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia Varsinais-Suomessa sekä edistää lastensuojelujärjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa ja järjestö-kuntakumppanuutta. Yhteistyötä tehdään myös tiedeyhteisön kanssa.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n kehittämistyön kokonaisuus kokoaa yhteen järjestön päättyneiden hankkeiden keskeiset tulokset, vakiintuneet toimintamallit sekä kehittelyssä olevat uudet ideat. Yhteistä kaikessa kehittämistyössä on vahva yhteistyö järjestöjen ja kunnan toimijoiden kesken sekä asiakastyöstä tai sen rajapinnasta nouseva aito tarvelähtöisyys. Yhteistyötä tehdään myös tiedeyhteisön kanssa, jotta lasten, nuorten ja lapsiperheiden työ perustuisi uusimpaan tutkittuun tietoon ja toisaalta tutkittua tietoa saataisiin asiakastyöstä nousevista ajankohtaisista havainnoista ja ilmiöistä.

Toimiaika

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n kehittämistyö on jatkuvaa. Osa hankkeista on päättyneitä, osa vakiintunutta toimintaa ja osa vasta suunnitteilla.

Toimijat

Kehittämisessä ovat mukana Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n henkilöstö, jäsenjärjestöjen ammattilaiset, kuntakumppanit, seurakuntayhtymä sekä asiakkaat. Yhteistyötä tehdään myös tutkimusyhteisön eli niin kutsuttujen tiedekummien kanssa.

Rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Säätiöt ja rahastot
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Johanna Syrjänen
Yhteyshenkilön organisaatio
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
johanna.syrjanen@vslj.fi

Tekijä

Tiina Lamminen

Luotu

18.11.2020

Viimeksi muokattu

30.11.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n vuosien 2018-2021 Missiona on "Jotta alueen jokainen lapsi voisi hyvin" ja Visiona on "Vaikuttavuuden ja kumppanuuden uusi aika".

Päämäärä ja päätavoite

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n vuosien 2018-2021 painopisteet ovat:

-kehittyminen asiakaspinnassa toimivan ja osallistavan lastensuojelutyön lippulaivastoksi

-uusien vaikuttavien yhteistyömuotojen ja -rakenteiden luominen

-alueellinen johtajuus lastensuojelun vaikuttamisviestinnässä

-osaamisen vahvistaminen

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Kokonaisuuden konkreettisina tavoitteina, tuotoksina ja vaikutuksina on kehittämisyhteistyön vahvistuminen, uusien toimintamenetelmien hyödyntäminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä näiden jalkauttaminen järjestöjen ja kuntien ammattilaisten työn tueksi.

Tuotokset ja tulokset

Toimintamallit ovat lisänneet järjestöjen keskinäistä ja kuntatoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä sekä ammattilaisten osaamista ja työn tukea. Toimintamallit ovat vahvistaneet lasten, nuorten tai lapsiperheiden hyvinvointia.

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöt tarjoavat tukea ennaltaehkäisevistä palveluista lastensuojelulain mukaiseen jälkihuoltoon saakka. Järjestöiltä on lisäksi saatavilla ohjausta ja neuvontaa, vertaistukea ja -ryhmiä sekä digipalveluita kuten chatteja ja verkkoauttamista. Palveluissa yhdistyvät satojen ammattilaisten osaaminen, jota tarpeenmukaisesti täydentää kymmentuhatpäinen joukko kokemusasiantuntijoita ja vapaaehtoisia.

Toiminnoissa kohdataan vuosittain yli 20000 yksittäistä asiakasta tai asiakasperhettä. Kohderyhmäkyselyn perusteella noin 80 % voisi tarpeen tullen hakea tukea tai palvelua sosiaali- ja terveysalan järjestöiltä. Vastauksien perusteella epätietoisuutta on siitä, mistä järjestöjen palvelut löytää, keitä järjestöissä työskentelee tai millaista apu konkreettisesti on. Ohjaus, neuvonta ja tuki voisi siis tavoittaa nykyistä useammat avuntarvitsijat järjestöjen näkyvyyttä ja viestintää parantamalla, mitä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:ssä tehdään jatkuvasti palvelujen löytämisen helpottamiseksi ja sirpaleisen tiedon kokoamiseksi.

Liitetiedostot ja linkit
VSLJ ry logo

Aihealueet

Järjestöt Hyvinvointi Lastensuojelu Perhepalvelut Yhteiskehittäminen

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön