1. Tavoitteena, että paikalliset yritykset saavat helpommin ja enemmän tietoa hankinnoista.

2. Blogi blogipalvelua hyödyntäen ja blogia säännöllisesti ylläpitäen.

3. Tammikuusta 2018 yli 23 600 näyttökertaa. Blogi löydetty hyvin.

4. Ei erillisiä kustannuksia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

1. Tavoitteena, että paikalliset yritykset saavat helpommin ja enemmän tietoa hankinnoista.

2. Blogi blogipalvelua hyödyntäen ja blogia säännöllisesti ylläpitäen.

3. Tammikuusta 2018 yli 23 600 näyttökertaa. Blogi löydetty hyvin.

4. Ei erillisiä kustannuksia.

Toteutuspaikka
Hämeenlinnan kaupungin Hankintapalvelut-yksikkö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hämeenlinna
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Aapo Korte

Luotu

12.03.2021

Viimeksi muokattu

19.01.2022
Ratkaisun perusidea **

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2021:

Hankinnat ja Hämeenlinna on blogi Hämeenlinnan kaupungin hankinnoista ja hankintatoimesta sekä julkisten hankintojen maailmasta. Blogia ylläpitää kaupungin Hankintapalvelut-yksikkö.

Toimintaympäristö **

Tavoite

Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi luotiin ennen kaikkea siksi, että paikalliset yritykset ja niistä erityisesti pk-yritykset saisivat helpommin tietoa Hämeenlinnan kaupungin hankinnoista. Blogin tarkoitus on lisätä hankintojen avoimuutta ja tuottaa enemmän tietoa hankinnoista, erityisesti tulevista hankinnoista. Käynnissä olevat tarjouskilpailut löytyvät esimerkiksi HILMA-ilmoituskanavasta ja erilaisista tarjousportaaleista, mutta nimenomaan tuleville, valmistelussa oleville hankinnoille ei ole välttämättä olemassa yhtä viestintäkanavaa. Koska Hämeenlinnassa korostetaan hankinnan valmistelun ja siihen liittyvien vuoropuheluiden merkitystä, on blogilla tässä tärkeä merkitys. Toinen merkittävä tekijä Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa on tuottaa julkisista hankinnoista sellaista yleistä tietoa, joka helpottaa tarjouksen tekemistä ja joka kertoo myös "mattimeikäläisille", mitä julkiset hankinnat ovat. Blogin on tarkoitus hyödyttää mahdollisuuksien mukaan myös kaupungin tytäryhteisöjä.

Hämeenlinnassa hankintatoimen strateginen merkitys on ymmärretty, joten hankintatoimea kehitetään jatkuvasti ja yksi ensimmäisistä käytännön kehittämistoimista oli blogin perustaminen. Hankintatoimi linkittyy suoraan kaupungin strategiaan, jossa tavoitteina ovat elinvoimainen asumiskaupunki, resurssiviisas kaupunki ja hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset. Onnistuneesti toteutetuilla hankinnoilla on myönteinen vaikutus kaikkiin näihin tavoitteisiin. Blogi tähtää erityisesti elinvoimaiseen asumiskaupunkiin, koska vaikka hankinnoissa ei voida suosia paikallisia yrityksiä, niin ainakin niille pystytään tuottamaan enemmän tietoa hankinnoista.

Mitattavia asioita ovat ainakin kaupungin hankintojen tunnettuus ja yleensä tietämyksen julkisista hankinnoista lisääntyminen. Blogipalvelun avulla pystyy seuramaan mm. näyttökertojen määrää ja eri blogitekstien herättämää kiinnostusta. Blogi toivottavasti näkyy myös siinä, että Hämeenlinnan tarjouskilpailut koetaan entistä houkuttelevimmiksi, jolloin keskimääräinen tarjousten määrä per tarjouskilpailu kasvaa.

Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa, kuten blogeissa yleensäkin, on tärkeää sen säännöllinen ylläpito eli uusien tekstien julkaiseminen. Jatkotoimenpiteitä ovat lähinnä saada palautetta blogin sisällöstä ja kehittää sisältöä palautteen pohjalta sekä tiedottaa ja viestiä blogin olemassaolosta niin, että mahdollisimman moni sen löytäisi.

Varsinaista budjettia ei ole, koska käytännössä ainoat kustannukset ovat käytetyn työajan kustannukset. Kaupungin viestintäyksikön kanssa tehdään erinomaista yhteistyötä, joten heidän kauttaan saadaan esimerkiksi valokuvia blogiin.

Mittaaminen ja tulokset

Näyttökertoja tammikuusta 2018 alkaen 15.3.2021 saakka on ollut noin 23 600 eli keskimäärin noin 600 näyttökertaa kuukaudessa, mikä osaltaan kertoo siitä, että Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi on löydetty hyvin. Blogitekstejä on julkaistu jo yli 200. Blogissa käytetään tunnisteita, joten on helppo löytää kiinnostavia tekstejä ja tutkia, mitkä aiheet ovat esiintyneet eniten. Ajatellen tavoitteita esimerkiksi valmistelu-tunniste on 51 tekstissä, tietopyyntö-tunniste on 39 tekstissä ja ohje-tunniste on 24 tekstissä.

Koska blogi on yksi osa Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimen kehittämistä, on tarkoitus, että sen hyöty näkyy erityisesti pitkällä aikavälillä yhdistettynä muuhun hankintatoimen kehittämiseen. Jo nyt voidaan kuitenkin sanoa, että blogia pidetään erinomaisena hankintojen viestintäkanavana. Se on herättänyt kiinnostusta laajemminkin, koska mm. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö pyysi kirjoitusta Hämeenlinnan hankintapäälliköltä hankintojen viestinnästä Vieraskynä-blogiinsa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on erityisesti paikalliset pk-yritykset, mutta myös kaikki muut yritykset ja yhteisöt. Toki Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi palvelee kaikkia muitakin julkisista hankinnoista kiinnostuneita, kuten kuntalaisia ja muita hankintayksiköitä. Blogi tarjoaa myös tietoa kaupungin työntekijöille.

Blogi itsessään on markkinointi-/viestintäkanava. Siitä on kerrottu monin eri tavoin, kuten erilaisissa tilaisuuksissa, Twitterissä ja lähettämällä tiedotteita.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Erityisesti kuntaorganisaatiossa, jossa hankinnat tehdään pääsääntöisesti toimialoilla, on tärkeää saada toimialat kertomaan hankinnoistaan blogin ylläpitäjälle. On myös tärkeää pyrkiä kirjoittamaan kohderyhmä mielessä eli esimerkiksi henkilöille, jotka eivät välttämättä tiedä mitään julkisista hankinnoista, pitää kertoa asioista eri tavalla kuin hankinta-asiantuntijoille.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Blogi on ollut hyvä työkalu ja viestintäkanava, koska se mahdollistaa toisenlaisen viestinnän kuin esimerkiksi kunnan verkkosivut. Täytyy kuitenkin muistaa, että hankinnoissa myös kunnan verkkosivuilla on tärkeä tehtävä, joten parhaimmillaan verkkosivut ja blogi täydentävät toisiaan.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Blogipalvelun avulla blogin luonti ja ylläpito on helppoa, eikä se vaadi erityistä ICT-osaamista. Hyvä kuvitus on tärkeä osa blogia, koska pelkkä teksti ilman valokuvia ei houkuta lukemaan. Tärkeää on myös tunnisteiden käyttö ja hyödyllisten linkkien kertominen eli jos blogin lukija haluaa lisätietoa, hänen on helppo sitä saada.

Kansikuva
Hankinnat ja Hämeenlinna -blogin ns. kansikuva

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä