Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Innovaatiotoiminta
Verkostot
Yhteiskehittäminen
Sosiaaliala
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli luo rakenteet ja edistää sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioyhteistyötä ja yhteiskehittämistä ja vahvistaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja rakenteita kansallisesti.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vaikuttavuus
Sosiaalihuolto
RRP
Tiedonhallinta
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kansa-koulu-hankkeiden digitaalisen oppimisympäristön ympärille on rakennettu verkkosivut (www.kirjaamisfoorumi.fi), joilta löytyy mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Elinikäinen oppiminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Osaaminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin tavoitteena on kuvata ja toteuttaa selkeä kokonaisuus, miten kehittyä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen VAKE-ammattilaiseksi/-ammattilaisena.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Lääkehuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Verkostot
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella sote-keskuksien ja apteekkien välille koottiin verkosto yhteistyön kehittämiseksi ja asiakkaan hoitopolun turvaamiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Kestävä kehitys
Sosiaalinen kestävyys
Verkostot
Yhteiskehittäminen
Työllisyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Organisaatiot
Työikäiset
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalinen kädenjälki -verkosto ja hankeperhe edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja etsii ratkaisuja työvoiman kohtaanto-ongelmaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaa
Kokkola
Aihealueet
Työhyvinvointi
Luonto
Hyvinvointi
Tuottavuus ja kilpailukyky
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tässä toimintamallissa kuvataan työhyvinvointia edistäviä luontolähtöisiä menetelmiä sekä tekijöitä, joita työyhteisöissä on hyvä huomioida luontolähtöisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamises

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointiteknologia
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Omaiset
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

 Hyvinvointiteknologialainaamon tarkoituksena on mahdollistaa ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden digitaalisten palveluiden ja hyvinvointiteknologian kokeileminen ja lainaaminen matalalla kynnyks

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Senioreille ja heidän läheisille sekä soten työntekijöille järjestettiin hybriditapahtuma, jossa kerrottiin erilaisista digipalveluista sekä kehitteillä olevista asioista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Osallisuus
Käyttäjälähtöisyys
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digiraadin tavoitteena on edistää ikäystävällistä yhteiskuntaa varmistamalla ikääntyvien ja vanhojen ihmisten tarpeet digitaalisissa palveluissa ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottajina. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Työllistyminen
Työttömyys
Osatyökykyisyys
Työhönvalmennus
Työkyky
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on lisätä sote-keskuksissa osatyökykyisten tunnistamista sekä heille suunnattua palvelutarjontaa ja perustaa monialaisia työkyvyn tuen tiimejä sekä tarjota laatuperusteista työhönvalmen