Viestintä

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Viestintä
Kotihoito
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Asiakaslähtöisyys
Fasilitointi ja osallistuminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Viestintämalli on kehitetty osallistamaan henkilöstö ja asiakkaat Kustannustietoinen kotihoito -hankkeeseen ja sen tavoitteisiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Johtaminen
Yhteiskehittäminen
Fasilitointi ja osallistuminen
Viestintä
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Koko väestö
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Method innoduel on toimintamalli, jossa tehokas yhteisöllisen joukkojen viisauden tuottamis- ja priorisointiprosessi yhdistyy arvostavaan ja kunnioittavaan viestintään luoden osallisuuden ja sitout

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Päihdepalvelut
Osaaminen
Viestintä
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sote-ammattilaisten mielenterveys- ja päihdeosaamisen vahvistaminen. Lisäksi lisätään alueen asukkaiden mielenterveys-ja päihdetietoisuutta sekä mielenterveysosaamista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Viestintä
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeiden viestinnän päätavoitteena on ollut viestiä säännöllisesti hankkeiden etenemisestä ja tuloksista keskeisimmille sidosryhmille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Verkostot
Viestintä
Osallisuus
Järjestöt
Hyvinvointialue
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestöjen sote-aamukahvit tarjoavat alueen järjestötoimijoille ajantasaista tietoa sote-uudistuksesta ja hyvinvointialueen rakentamisesta sekä mahdollisuuden yhteiseen keskusteluun viranhaltijoid

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Moniammatillisuus
Viestintä
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteinen digitaalinen tiedonkulun ja viestinnän alusta tukee kuntoutuspalvelujen toiminnan yhtenäistämistä ja kuntoutuspolkujen sujuvuutta, sekä vahvistaa konsultaatiomahdollisuuksia esh -pth kunto

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Savonlinna
Pieksämäki
Mikkeli
Aihealueet
Hyvinvointialue
Viestintä
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Farmaseutti osallistuu organisaation chat-portaalin yhtenä monesta ammattilaisesta. Farmaseutti vastailee chatissa lääkkeisiin liittyviin kysymyksiin.

Themes
Markkinointi
Viestintä
Phenomena
Ei liity ilmiöön
Uutinen
Ingress

Oli jo 17. kerran aika palkita kuntamarkkinoinnin parhaimmisto Kuntamarkkinoilla. Tänä vuonna kilpailuun saapui 40 kilpailutyötä, joista 10 pääsi shortlistalle.

Themes
Kunnat
Markkinointi
Palkinnot
Viestintä
Uutinen
Ingress

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu shortlistalle valitut työt ovat selvillä. Kuntamarkkinoinnin helmiä etsittiin tänä vuonna 17. kerran.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pyhäjoki
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Kotouttaminen
Viestintä
Ilmiöt
Henkilökohtainen data
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koska asiakkaiden yhteystietojen välittäminen toimijalta toiselle on haasteellista, luotiin kolmikielinen pieni lomake, jolla asiakas itse voi antaa luvan ottaa häneen yhteyttä hänelle sopivimmalla