Viestintä

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Perhekeskus
Viestintä
Perhepalvelut
Hyvinvointialue
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

LAPE-sanomat konsepti edistää tiedonmuodostusta muuttuvassa organisaatiossa. LAPE-sanomat on avoin viestintäkanava asiakkaille, sidosryhmälle sekä hyvinvointialueen laajalle henkilöstölle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Viestintä
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Osallisuus
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Viestinnän ja brändäyksen avulla vahvistetaan ikäihmisten palvelujen henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Dialogisuus
Häiriötilanteet ja poikkeusolot
Maahanmuutto
Vieraskielisyys
Viestintä
Ilmiöt
Poikkeusolot
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteisödialogi osallistaa ihmisiä viestinnän suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvioimiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Osaaminen
Viestintä
Yhteistyö
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminta sisältää mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Kestävä kehitys
Johtaminen
Osallisuus
Viestintä
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli auttaa kuntia suunnittelemaan kestävämpiä ja markkinalähtöisempiä hankintoja ja helpottaa pk-yritysten osallistumista niihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Viestintä
Kotihoito
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Asiakaslähtöisyys
Fasilitointi ja osallistuminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Viestintämalli on kehitetty osallistamaan henkilöstö ja asiakkaat Kustannustietoinen kotihoito -hankkeeseen ja sen tavoitteisiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Johtaminen
Yhteiskehittäminen
Fasilitointi ja osallistuminen
Viestintä
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Koko väestö
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Method innoduel on toimintamalli, jossa tehokas yhteisöllisen joukkojen viisauden tuottamis- ja priorisointiprosessi yhdistyy arvostavaan ja kunnioittavaan viestintään luoden osallisuuden ja sitout

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Päihdepalvelut
Osaaminen
Viestintä
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sote-ammattilaisten mielenterveys- ja päihdeosaamisen vahvistaminen. Lisäksi lisätään alueen asukkaiden mielenterveys-ja päihdetietoisuutta sekä mielenterveysosaamista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Viestintä
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeiden viestinnän päätavoitteena on ollut viestiä säännöllisesti hankkeiden etenemisestä ja tuloksista keskeisimmille sidosryhmille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Omaishoito
Viestintä
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaishoidon oppaan tavoitteena on, että omaishoitajuus näyttäytyisi nykyistä selkeämpänä ja houkuttelevampana henkilöille, jotka toimivat omaishoitajina ilman omaishoidon sopimusta, sekä antaa tiet