Huomioita ikääntyviä näkövammaisia kohtaville ammattilaisille

Kiikarissa aivoterveys -hankkeen selvitystyön pohjalta tehtyjä huomioita aivoterveyden tukemiseen ja muistioireiden tunnistamiseen. Huomiot on suunnattu erityisesti niille ammattiryhmille ja kolmannen sektorin toimijoille, jotka työssään kohtaavat ikääntyviä näkövammaisia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Huomioita ikääntyviä näkövammaisia kohtaville ammattilaisille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kiikarissa aivoterveys -hankkeen selvitystyön pohjalta tehtyjä huomioita aivoterveyden tukemiseen ja muistioireiden tunnistamiseen. Huomiot on suunnattu erityisesti niille ammattiryhmille ja kolmannen sektorin toimijoille, jotka työssään kohtaavat ikääntyviä näkövammaisia.

Toteutuspaikka
Mikkelin seudun Muisti ry:n Kiikarissa aivoterveys -hanke
Paikkakunta tai maakunta
Mikkeli
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Jaana Paasonen

Luotu

01.04.2021

Viimeksi muokattu

01.04.2021
Toimintaympäristö **

Kiikarisssa aivoterveys -hankkeessa halutaan selvittää näkövammaisen henkilön aivoterveyteen liittyvien eri osa-alueiden toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä, siten saada tietoa siitä, miten näkövammaisen aivoterveyttä voidaan tukea. Myös näkövammaisten muistioireet saattavat jäädä huomaamatta muun avun tarpeen ja asian arkaluonteisuuden vuoksi tunnistamatta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ikääntyvä näkövammaiset ja heidän läheisensä sekä heitä työssään kohtaavat ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat

Kansikuva
Kuvassa on siniset kiikarit, joiden ympärillä teksti Kiikarissa aivoterveys

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Muistisairaudet Vammaisuus

Ilmiöt

Elämäntapojen muutokset

Kohderyhmä

Ikäihmiset Kehitysvammaiset, vammaiset