Muistisairaudet

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Espoo
Aihealueet
Ikääntyminen
Muistisairaudet
Ravitsemus
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa on keskeistä käytännönläheinen ravitsemusohjaus, nousujohteinen liikunta, muistiharjoittelu sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hallinta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Aihealueet
Musiikki
Muistisairaudet
Kulttuuri
Vanhustenhuolto
Kuntoutus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Musiikkitahto-menetelmä™ on kehitteillä Oman elämäni sävelet - musiikki muistisairaan hyvinvoinnin tukena -hankkeessa (2021-2024) Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksellä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Muistisairaudet
Palvelupolku
Asiakaslähtöisyys
Omahoito
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteisellä toimintamallilla sujuvoitetaan ja yhdenvertaistetaan muistisairaan hoito- ja palvelupolkua sekä tehostetaan muistisairauden ennaltaehkäisyä, varhaise

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vammaisuus
Muistisairaudet
Ryhmätoiminta
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sähköisessä muodossa olevaan oppaaseeen on koottu aivoterveys- ja muistiasioiden käsittelyä varten materiaaleja käytettäväksi erityisesti näkövammaisten ryhmätoiminnassa. 

 

 

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan IkäKoti - hanke on osa kansallista TulKoti -hanke kokonaisuutta

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-hanke

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Palvelut tukenasi - kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen Kainuussa.

Kainuun soten (Kehittämis- ja suunnitteluyksikkö) hanke, joka kestää vuoden 2023 loppuun.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Mikkeli
Aihealueet
Luonto
Vertaistuki
Muistisairaudet
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla voidaan toteuttaa kotaryhmiä muistisairaille ja muusta syystä muistinongelmia kokeville.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Ikääntyminen
Muistisairaudet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Omaiset
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Muistisairaan palveluketjua on tehty Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistus- ja IkäKoti(TulKoti)-hankkeessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Mikkeli
Aihealueet
Muistisairaudet
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Celia-kirjasto tuottaa saavutettavassa muodossa olevaa kirjallisuutta henkilöille, joille painetun tekstin lukeminen on vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi hankalaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Muistisairaudet
Vanhuspalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Arviointi ja tiedonkeruu
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suomen muistiasiantuntijat ry:n Muistimatka-väline tarjoaa sote-alan työntekijöille, muistisairaille henkilöille sekä heidän läheisilleen keinoja vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen.