Muistisairaudet

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Elintavat
Muistisairaudet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Finger-tutkimuksessa luotu toimintamalli tuodaan Satakunnan hyvinvointialueelle. Toimintamallissa on lisäksi haluttu huomioida uni sen moninaisten vaikutusten vuoksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Diabetes
Muistisairaudet
Asiakaslähtöisyys
Prosessien kehittäminen
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sujuvat palvelut -läpimurtovalmennuksen alustava aihe on - Muistisairaan diabeteksen hoito.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Musiikki
Muistisairaudet
Osallisuus
Kulttuurihyvinvointi
Omaishoito
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Minun ääneni -toimintamalli on musiikillista ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on aktivoida muistisairaita ja heidän läheisiään sekä lisätä heidän hyvinvointiaan musiikillisilla harjoituksilla.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Musiikki kuuluu kaikille!

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kansallisessa muistipalvelupolkumallissa keskeistä on aivoterveyden edistäminen, muistisairauden varhainen tunnistaminen matalalla kynnyksell

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Ylöjärvi
Tampere
Lempäälä
Aihealueet
Muistisairaudet
Ryhmätoiminta
Osallisuus
Vertaistuki
Etsivä työ
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintaa ja tukea yksin asuville muistisairaille sekä heidän läheisilleen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Muistisairaudet
Vanhuspalvelut
Vanhustenhuolto
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvaus muistipoliklinikan asiakkaan hoitopolusta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Muistisairaudet
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Omaiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli mahdollistaa tiedon, tuen ja ohjauksen heti muistisairausdiagnoosin saamisen jälkeen koko hyvinvointialueella sekä etänä että livenä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Muistisairaudet
Kotihoito
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Säännöllisen kotihoidon muistiasiakkaan hoito- ja palveluketjun tavoitteena on tarjota hyödyllistä tietoa asiakkaille ja heidän läheisilleen sekä yhtenäistää muistisairaiden hoitoa ja ammattilaiste

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Muistisairaudet
Palvelupolku
Varhainen tunnistaminen
Ennaltaehkäisy
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Omaiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kokoaa muistisairaan henkilön tarvitsemat palvelut.