Vammaisuus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vammaispalvelut
Vammaisuus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Sosiaaliala
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vammaisasioiden osaamiskeskus keskittää hyvinvointialueiden tasolla vammaisten henkilöiden palveluihin liittyvän erityisosaamisen, vahvistaa palveluiden integraatiota ja eri ammattilaisten välistä

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vammaisuus
Muistisairaudet
Ryhmätoiminta
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sähköisessä muodossa olevaan oppaaseeen on koottu aivoterveys- ja muistiasioiden käsittelyä varten materiaaleja käytettäväksi erityisesti näkövammaisten ryhmätoiminnassa. 

 

 

Themes
Sosiaalipalvelut
Vammaispalvelut
Vammaisuus
Blogikirjoitus
Ingress

Vammaissosiaalityö kohtaa muutoksia, kun uuden vammaispalvelulainsäädännön odotetaan tulevan voimaan samaan aikaan hyvinvointialueuudistuksen kanssa 1.1.2023.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Työttömyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Vammaisuus
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Karjalassa ei ole ollut yhteisesti sovittuja työkyvyn tuen palvelutarpeen arvioinnin menetelmiä eikä tasalaatuisia, asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivia palvelupolkuja.  Toimintamallis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Aihealueet
Henkilökohtainen budjetointi
Vammaispalvelut
Vammaisuus
Asiakaslähtöisyys
Osallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamalli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Espoo
Aihealueet
Vammaispalvelut
Vammaisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Länsi-Uudenmaan kokeiluhanketta toteutettiin keskittyen liikkumista tukeviin palveluihin, kuten euro- ja kilometrikukkaron käyttöön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Työllistyminen
Osatyökykyisyys
Vammaisuus
Kehitysvammaisuus
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avotyön mallintaminen alihankintatyöksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän/Päijät-Soten vammaispalveluissa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Työllistyminen
Vammaisuus
Työhönvalmennus
Kuntouttava työtoiminta
Osatyökykyisyys
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku pitää sisällään kuvaukset sosiaalihuollon keinoista osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen tukemiseksi, yhdyspinnat muihin palveluihin sekä eh

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Saavutettavuus
Vammaisuus
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sininauhaliiton Esteetön työ EMPPA on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat esteettömyyttä ja saavutettavuutta riippuvuuksiin, mielen hyvinvointiin tai mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Mikkeli
Aihealueet
Muistisairaudet
Vammaisuus
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kiikarissa aivoterveys -hankkeen selvitystyön pohjalta tehtyjä huomioita näkövammaisten henkilöiden aivoterveyden tukemiseen ja muistioireiden tunnistamiseen ammattilaisille ja kolmannen sektorin t