Kiusaamisväkivaltaa (koulussa) kokeneiden hoito-ohjelma /-ryhmä sekä progressiivinen serkkosovellus

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vakava ja pitkään kestänyt kiusaaminen voi olla este suoriutua ja pärjätä elämässä. Hoito-ohjelma/ryhmän ja sovellustyökalun avulla kokemusta pääsee käsittelemään. Hoito-ohjelmia on toteutettu osana nuorten aikuisten mielenterveyshoitoa.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä