Kiusaamisväkivaltaa (koulussa) kokeneiden hoito-ohjelma /-ryhmä sekä progressiivinen serkkosovellus

Vakava ja pitkään kestänyt kiusaaminen voi olla este suoriutua ja pärjätä elämässä. Hoito-ohjelma/ryhmän ja sovellustyökalun avulla kokemusta pääsee käsittelemään. Hoito-ohjelmia on toteutettu osana nuorten aikuisten mielenterveyshoitoa.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kiusaamisväkivaltaa (koulussa) kokeneiden hoito-ohjelma /-ryhmä sekä progressiivinen serkkosovellus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vakava ja pitkään kestänyt kiusaaminen voi olla este suoriutua ja pärjätä elämässä. Hoito-ohjelma/ryhmän ja sovellustyökalun avulla kokemusta pääsee käsittelemään. Hoito-ohjelmia on toteutettu osana nuorten aikuisten mielenterveyshoitoa.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta.

Toteutuspaikka
Digitaalinen ymäristö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

22.01.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kiusaamisväkivaltaa kokeneet nuoret ja nuoret aikuiset

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hoito-ohjelma /-menetelmä nuorille aikuisille

Toiminta käynnistynyt 2014 ja jatkuu edelleen. Yhdyspintatyötä tehdään runsaasti mm. muun julkisen sekä kolmannen sektorin kanssa. Menetelmään on työkirja sekä kiusaamisväkivallan laadulliset arviointimittarit.

Koulutukset

Sosiaali-, terveys-, kasvatus-, koulutus- ja ohjausalojen ammattilaisille suunnattuja menetelmäkoulutuksia järjestettiin vuosina 2016-2018. Tavoitteena oli vahvistaa osallistujien ammatillista osaamista, jotta kiusaamisväkivaltaa kokeneita osattaisiin auttaa ja tukea.

Peli, terveysteknologinen progressiivinen verkkosovellus

Menetelmästä luodaan progressiivinen verkkosovellus, jonka avulla kiusaamisen kokemuksia voidaan käsitellä esim. mobiililaitteella. Sovellus ohjaa käyttäjää tutkimaan omia kokemuksiaan ja tarjoaa menetelmiä, joiden avulla kokemuksia pääsee turvallisesti jäsentämään. Sovellus luo tasa-arvoa ja myös sellaiset ihmiset, jotka eivät tahdo kertoa kiusaamisväkivallasta saavat apua. Sovellusta on myös mahdollista käyttää koulutustyökaluna ammattilaisille sekä psykoedukaation välineenä kaikille.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Menetelmä on ollut Tampereen mielenterveys- ja päihdepalveluissa käytössä 4 vuotta ja ammattilaisia ko. menetelmään on koulutettu reilut 300. Hoito-ohjelman läpikäyneitä nuoria on ollut lähes 150 ja palaute on ollut erinomaista.

Tarkensimme hoito-ohjelmaa edeltävien kyselymittareiden sekä hoito-ohjelman aikana ja jälkeen käytettävien mittareiden soveltuvuutta. Tavoitteena oli saada yhteismitallisia arvioinnin työkaluja

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Menetelmää pilotoitiin Tampereella syksystä 2018 koskemaan nuoria (13-17v), joilla ei vielä välttämättä ole mielenterveysongelmia. Tavoitteena puuttua ongelmiin ja tarjota kokemuksen käsittelyyn apua ja tukea varhain. Menetelmään on työkirja sekä sekä kiusaamisväkivallan laadulliset arviointimittarit.

Kansikuva
Innokylä logo

Aihealueet