Kohti aitoa integraatiota: terveysaseman ja aikuissosiaalityön konsultaatiomalli, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I1)

Konsultaatiomallin avulla sujuvoitetaan ja lisätään terveysaseman ja aikuissosiaalityön ammattilaisten yhteistyötä potilaiden ja asiakkaiden hoidossa ja palvelussa.