Toimintamallin lyhyt kuvaus

Verkoston perusfilosofia: On mentävä vääriin paikkoihin oppiakseen oikeita asioita. Verkosto on avoin kaikille hyvinvointi ja terveysalan toimijoille. Verkostossa kokeillaan yhdessä uusia viestinnän keinoja ja välineitä.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä