Lapset ja nuoret voivat lähettää meille lastensuojeluun liittyviä kysymyksiä nimettömästi. Vastaamme kaikkiin kysymyksiin minuutin mittaisilla videoilla Instagramissa. Kanava on avattu toukokuussa 2019.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kysy lastensuojelusta -Instagram
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapset ja nuoret voivat lähettää meille lastensuojeluun liittyviä kysymyksiä nimettömästi. Vastaamme kaikkiin kysymyksiin minuutin mittaisilla videoilla Instagramissa. Kanava on avattu toukokuussa 2019.

Toteutuspaikka
Pelastakaa Lapset ry, Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena -hanke (Digisosiaalityö-hanke)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Sonja Soini

Luotu

26.11.2020

Viimeksi muokattu

30.11.2020

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tarjoamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden kysyä lastensuojeluun liittyvistä asioista nimettömästi ja saada vastauksia Instagramissa. Tätä varten perustimme Kysy lastensuojelusta -profiilin.

Kysymykset: Profiilissa on linkki lomakkeeseen, jolla kysymyksen voi jättää nimettömästi ja jättää samalla palautetta. Kysymyksiä voi halutessaan lähettää myös yksityisviestillä. (Niin on saatu alle 10 kysymystä.) Palvelussa on vastattu marraskuun 2020 loppuun mennessä yhteensä 133 kysymykseen ja kourallinen kysymyksiä odottaa vastausta.

Vastaaminen: Kysymyksiin vastataan Instagramissa minuutin mittaisilla julkisilla videoilla, jotka on syksystä 2019 alkaen tekstitetty. Videoilla esiintyi ensin sosiaalityön harjoittelija, vastaukset oli valmisteltu yhdessä harjoittelua ohjaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Sen jälkeen vastaajana on ollut sosiaalityöntekijä, jolla on kokemusta lastensuojelusta. Lisäksi kanavalla on ollut kerran vieraileva asiantuntijavastaaja ja syksyllä 2020 Osallisuuden aika ry:n kokemusasiantuntijanuoret valtasivat kanavan. Kokemusasiantuntijat vastasivat 12 heille osoitettuun kysymykseen. Palveluun on jatkossa tulossa lisää vierailevia vastaajia, jolloin palvelu auttaa nuoria löytämään lisää auttavia tahoja.

Erityisen olennaista palvelussa on ollut se, että kaikkiin kysymyksiin vastataan. Kukaan ei siis arvota kysyttyjä kysymyksiä, sillä tällaisessa palvelussa olisi mahdotonta määritellä, mikä kysymys on esitetty tosissaan tai mikä kysymyksen merkitys on sen esittäjälle. Tällöin myös kaikki valta kanavan sisällöstä on kysymyksiä esittävillä lapsilla ja nuorilla. He siis päättävät, mikä on olennaista tietää lastensuojelusta, emme me ammattilaiset.

Toimintaympäristö **

Lastensuojelun julkisuuskuva on ongelmallinen ja liian moni lapsi ja nuori jättää pyytämättä apua ongelmiinsa, koska he pelkäävät, että heistä tehdään lastensuojeluilmoitus. Lisäksi liian moni lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi ja nuori ei saa riittävästi tietoa omista oikeuksistaan ja lastensuojelun käytännöistä heille helposti lähestyttävällä ja ymmärrettävällä tavalla. Lapsella on kuitenkin yksiselitteinen oikeus olla osallisena omassa asiassaan. Osallisuus ei voi toteutua ilman tietoa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehitetyn palvelun kohderyhmäksi on valittu 13-17 -vuotiaat lapset ja nuoret. Palvelua on markkinoitu kaikille 13-17 -vuotiaille, jotka käyttävät Instagramia Suomessa.

Hyödynsimme kehittämisessä palvelumuotoilun keinoja. Kehittämisen pohjana on Tubesossu-kokeilu, jonka tiimoilta 2018 osallistuimme Tubecon-tapahtumaan elokuussa 2018. Haastattelimme Tubeconissa yli 70 nuorta. Kysyimme heidän ajatuksiaan siitä, jos sosiaalialan ammattilaiset olisivat aktiivisesti läsnä lasten ja nuorten käyttämillä some-alustoilla.

Keväällä 2019 aloitimme Kysy lastensuojelusta -palvelun kehittämisen. Keräsimme asiakasymmärrystä ja tarkastelimme nuorten käsityksiä lastensuojelusta pitämällä workshopin Tesoman nuorisotilassa Tampereella sekä avaamalla keskusteluja Jodel-alustalla. Lisäksi pidimme Sekasin Discordissa lastensuojeluaiheisen talkshown yhteistyössä Suomen mielenterveysseuran ja Pesäpuu ry:n kanssa. Tämän avulla saimme osviittaa siitä, millaisia kysymyksiä nuorilla on liittyen lastensuojeluun ja saimme ensimmäiset kysymykset vastattaviksi. Tilin ulkoasua ja markkinointia suunnitellessa tapasimme kolme sijaisperheessä asuvaa nuorta, jotka antoivat meille palautetta ja kehittämisehdotuksia. Tarkempi kuvaus kehittämisvaiheesta löytyy hankkeen sivuilta.

Syksyllä 2019 lisäsimme kanavalla olevalle kysymyslomakkeelle mahdollisuuden antaa palautetta palvelusta. Lähes kaikki kysymyksiä jättäneet lapset ja nuoret ovat antaneet palautetta ja vahvistaneet uskoamme siihen, että palvelulla on merkitystä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Palvelu on vielä Digisosiaalityö-hankkeen kokeilu, mutta siitä pyritään tekemään pysyvää toimintaa. Haaveena on myös laajentaa palvelua muihin kanaviin ja muodostaa lapsille ja nuorille suunnattu lastensuojelun verkkomedia. Sen toteutuminen on kuitenkin vielä kaukana.

Sisällöllisesti tämä palvelu on vaatinut sosiaalityön ja lastensuojelun osaamista, mutta konsepti olisi helposti sovellettavissa oikeastaan mihin tahansa palvelusektoriin. 

Toteutuksen puolesta palvelu vaatii osaamista viestinnästä, markkinoinnista, esiintymisestä ja videotuotannosta. Sosiaalisessa mediassa kannattaa panostaa markkinointiin, jotta kohderyhmän saa tavoitettua. Palvelun ulkoasulla on merkitystä ja sen tulee olla selkeä, houkutteleva ja saavutettava. Lisäksi viestinnällisen sävyn määritteleminen on tärkeää. Kysy lastensuojelusta -palvelu haluaa olla rehellinen, kunnioittava ja empaattinen sekä luoda luottamusta lastensuojelun työntekijöitä kohtaan ja valaa toivoa.

Vastausvideoiden tekemiseen kuluva aika vaihtelee paljon kysymyksen mukaan. Suurin osa kysymyksistä on ollut sellaisia, joihin sosiaalityöntekijä on pystynyt vastaamaan ilman taustatyötä. Mutta osa kysymyksistä on voinut vaatia paljonkin taustatyötä. Itse videon tekemiseen rutinoituu ja eikä yksittäisen videon tekeminen vie sen jälkeen enää kovin paljon aikaa. Palvelun haaste on kuitenkin koko ajan ollut se, että kysymyksiä tulee paljon varsinkin silloin, kun palvelua on markkinoitu. Tähän haasteeseen vastaaminen on meillä vielä kehittelyssä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palvelu on lapsilta ja nuorilta saadun palautteen perusteella tarpeellinen. Lapset ja nuoret kertovat arvostavansa sitä, että on olemassa paikka, jossa voi kysyä ja saa tietoa. He pitävät tärkeänä sitä, että lastensuojeluun liittyviin mielikuviin vaikutetaan. Palautteissa on kritisoitu sitä, että vastauksen saaminen on voinut kestää pitkäänkin.

"Toooosi tärkeää työtä teette!! Nää on just niitä asioita mitä monet nuoret miettii ja pelkääkin. Eikä niistä niin puhuta, tietääkseni. Ennakkoluulot sosiaalitoimea ja lastensuojelua kohtaan on monella valtavat, ja tää on just hyvä tapa purkaa niitä! Välillä toki toivoisin vähän kattavampia tai suorempia vastauksia."

"Tili on hyvä olla olemasaa, koska nuorilla ei ole muuta paikkaa kysyä samanlaisista asioista."

"Toivon että onnistuu rikkomaan tabuja lastensuojelusta, ja ainakin itselle tuli tästä instagramista hyvä fiilis."

 

Lisäksi aikuiset ammattilaiset ovat kiitelleet palvelua sen tarpeellisuudesta. Moni on kertonut hyödyntäneensä vastausvideoita katsomalla niitä yhdessä asiakasnuoren kanssa keskustelun virittäjänä.

"Tosi hyviä ja monipuolisia videoita! Ollaan käytetty ja jaettu nuorille useaa videota."

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Palvelun konsepti on hyvin yksinkertainen ja sellaisenaan sovellettavissa hyvin monelle eri kohderyhmälle ja palvelusektorille.

Palvelun haaste on ollut alusta asti se, että kysymyksiä tulee ryöppynä (kymmeniä), kun palvelua markkinoidaan. Meidän ei ole ollut mahdollista panostaa palveluun niin paljon resurssia ja siksi osa kysyjistä on joutunut odottamaan vastausta jopa kuukausia. Sen vuoksi palvelua ei ole voitu markkinoida niin usein, kuin olisi haluttu. Jatkossa ajatuksena olisi kokeilla palvelun markkinointia koko Suomen sijaan alueellisesti rajatusti, mutta niin, että koko Suomi tulisi ajan mittaan katettua. Uskomme, että kun tämä ristiriita saadaan ratkaistua, voi palvelu nousta todelliseen potentiaaliinsa.

Palvelun kohderyhmän ja tarkoituksen määrittelyyn kannattaa panostaa, sillä se auttaa suunnittelemaan palvelun ulkoasua ja markkinointia selkeäksi ja kohderyhmää houkuttelevaksi.

Kansikuva
Kuvassa screen shot Kysy lastensuojelusta -Instagram-profiilista. Kuvassa 9 kysymystä. Valitettavasti kaikki eivät mahdu alt-tekstiin, joten tässä kolme ensimmäistä: Miksi laitoksessa ollaan rasistisia? Miksei perheeseen ole koskaan otettu lastensuojelusta yhteyttä, vaikka lastensuojeluilmoitus on tehty? Onko oikeus saada omia papereita, vaikka onkin jo jälkihuollossa?

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis