Lanupe palvelutuote koululäsnäolon lisäämiseksi​, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I1)

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koulupoissaoloja ylläpitävät syyt selvitetään ja interventiot kohdistetaan niihin. Tavoitteena on lisätä koululäsnäoloa sekä vähentää poissaolon aiheuttamaa haittaa.​

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä