Lanupe palvelutuote koululäsnäolon lisäämiseksi​, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I1)

Koulupoissaoloja ylläpitävät syyt selvitetään ja interventiot kohdistetaan niihin. Tavoitteena on lisätä koululäsnäoloa sekä vähentää poissaolon aiheuttamaa haittaa.​

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lanupe palvelutuote koululäsnäolon lisäämiseksi​, Länsi-Uudenmaan hva (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koulupoissaoloja ylläpitävät syyt selvitetään ja interventiot kohdistetaan niihin. Tavoitteena on lisätä koululäsnäoloa sekä vähentää poissaolon aiheuttamaa haittaa.​

Toteutuspaikka
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut​
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Niki Hintikka

Luotu

17.05.2024

Viimeksi muokattu

17.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Koulupoissaolot ovat lisääntyneet pandemia-aikana. Poissaolot johtuvat monista taustatekijöistä ja tukea järjestetään monissa palveluissa mm. koulussa ja hyvinvointialueella. Poissaoloihin liittyy usein runsasta palveluiden käyttöä, mutta eri palveluiden yhteistyö on hajanaista.​ 

Otetaan käyttöön toimintamalli, jossa koulupoissaoloja ylläpitävät syyt selvitetään ja interventiot kohdistetaan niihin. Toimintamallia pilotoidaan 12-17 vuotiaden oppivelvollisten sekä heidän perheidensä kanssa, mutta lopullinen malli joustaa laajempaan käyttöön ilmiön moninaisuuden huomioiden. Tavoitteena on lisätä koululäsnäoloa sekä vähentää poissaolon aiheuttamaa haittaa.​ 

Malli yhdenmukaistaa toimintaa siten, että eri palvelut (mm. opiskeluhuolto, perhesosiaalityö, lastensuojelu ja mtp-palvelut) osaavat toteuttaa mallia sekä osana omaa toimintaansa että monitoimijaisessa yhteistyössä. Toimintamallin tueksi kootaan tietoa toimivista interventioista.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä