Lastensuojelun monitoimijaisen verkoston päihdepalvelut

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli perustuu Tulevaisuuden lastensuojelu- hankkeen Lastensuojelun monitoimijaisen verkoston päihdepalvelut- työpaketissa eri alueilla tehdystä kehittämistyöstä, jonka tavoitteena on mallintaa, kehittää ja pilotoida monitoimijaista päihdetyötä. 

 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom Oy
Ylläpitäjä
Sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito
Ylläpitäjä
FSKC - Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området
Ylläpitäjä
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom Oy
Ylläpitäjä
Socca - Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus
Ylläpitäjä
Socca - Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus
Ylläpitäjä
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom Oy
Kehittäjä