LOV ME - Käyttäjälähtöinen kokeilevan kehittämisen prosessi

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Prosessin avulla päihde- ja mielenterveysongelmia kohdanneet henkilöt ja heidän läheiset sekä SOTE-ammattilaiset kehittävät yhdessä mielen hyvinvointia vahvistavia uusia palveluja, käytäntöjä ja toimintoja. Prosessi yhdistää toipumisorientaation sekä yhteiskehittämisen.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Ylläpitäjä
Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Kehittäjä