Matkalla metkaan arkeen. Metkoja menetelmiä erityislapsiperheille -hyvinvointimalli

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallilla tuetaan ja vahvistetaan erityislapsiperheiden vapaa-ajan sekä arjen hyvinvointia teemallisten perhe- ja vertaisryhmien sekä tuen ja tiedon avulla. Malli sisältää hyväksi koettuja ja arvioituja uudenlaisia toimintoja sekä metkoja menetelmiä.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 13.3.2017, viimeksi muokattu 15.3.2018).

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Oulun seudun omaishoitajat ry
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Oulun seudun omaishoitajat ry
Kehittäjä