Minun tiimini -mallin pilotti Tampereella.

Palvelu aikuiselle, joka hyötyy monialaisesta työstä.

Tapaamiselle kutsutaan sote-ammattilaisten lisäksi tarvittaessa vertainen, läheinen tai järjestötoimija.

Tapaamisella mietitään ratkaisuja ja tehdään yhteinen suunnitelma.

Ratkaisun perusidea **

Minun tiimini on palvelu aikuiselle, joka hyötyy monialaisesta yhteistyöstä. Siihen ohjaudutaan Koilliskeskuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta. 

Minun tiimini -tapaamiselle voidaan kutsua asiakkaan elämää ja arkea tukevat toimijat: sosiaali -ja terveysalan ammattilaisten lisäksi mukaan voi tulla esim. vertainen, läheinen tai järjestötoimija. Minun tiimini kokoontuu Koilliskeskuksessa, mutta osallistuminen etäyhteydelläkin on mahdollista. 

Tapaamisilla mietitään yhdessä ratkaisuja, tehdään yhteinen suunnitelma, sovitaan sen seurannasta ja jaetaan selkeät vastuut.  

Mallin tärkeänä tavoitteena on, että asiakas saa riittävät ja oikea-aikaiset palvelut. Ammattilaiset koordinoivat palveluita ja hoitoa yhteisvastuullisesti ja asiakkaan voimavarat säästyvät toipumiseen. Vahvempi yhteistyö tukee myös ammattilaisia vaativassa asiakastyössä, kun vastuuta jaetaan. Tiimin kokoonpano ei ole pysyvä tai kiinteä, vaan se muodostuu yksilöllisen tarpeen mukaan. Keskeisiä Minun tiimini -työskentelyn periaatteita ovat mm. asiakaslähtöisyys ja dialogisuus. Systeeminen työote tukee niiden toteutumista ja auttaa paljastamaan juurisyitä. 

Ks. liitteenä oleva prosessikaavio. 

Minun tiimini -malli kuuluu Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteisiin ja sitä testattiin vuonna 2022 Kehitetään yhdessä -sote-pilotissa Koilliskeskuksen sosiaali ja terveysaseman asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. 

Tätä Koilliskeskuksessa pilotoitavaa Minun Tiimini -mallia kehitetään osana Pirkanmaalaista sosiaali-  monialaisen tiimin mallia ja prosessia.

Minun tiimini –mallia ja siihen liittyviä materiaaleja on kehitetty yhdessä PirSOTE:n projektisuunnittelijoiden, Kehitetään yhdessä -sotepilotti Koilliskeskuksessa projektipäällikön, kehittäjäosaajien, kehittäjäasiakkaiden, kokemusasiantuntijan sekä Tampereen kaupungin Keinu-tiimiläisten kanssa. Visualisointi graafikko Vanja Autio. 

Minun tiimini –malliin liittyvät seuraavat työntekijän tai asiakkaan materiaalit:

Minun tiimini -käsikirja

Minun tiimini -malli

Minun tiimini -asiakaskortti (esitietolomake) 

Minun tiimini -kirjaamisohje 

Minun tiimini -suunnitelma (monialainen suunnitelma) 

Minun tiimini -asiakasesite 

Minun tiimini -logo 

Kehitetty asiakkaiden kanssa -tunnus 

Suostumuslomake monialaiseen yhteistyöhön 

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Mallia on kehitetty juuri ennen sote-palvelujen siirtymistä hva:lle. 

Mallin kehittämistä ovat haastaneet ja tulevat haastamaan palvelun tuottamiseen käytössä olevat henkilöstöresurssit.  

Minun tiimini -palvelu toimii edelleen Koilliskeskuksen sote-asemalla ja sen käyttöönottoa vahvistetaan 2023. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Malli on ollut jo käytössä asiakastyössä, kehittäminen jatkuu kertyvien kokemusten perusteella.

Minun tiimini -toimintamallista tehdään koulutusmateriaali hyvinvointialueelle 2023. 

Materiaalit on nyt saatavilla myös Pirkanmaan hyvinvointialueen graafisella ilmeellä pyydettäessä. 

 

Ole yhteydessä kehittäjiin ajankohtaisesta tilanteesta.

Lisätietoja: Tiina Piispanen projektipäällikkö sekä PirSOTE-projektisuunnittelijat Hanna Niskanen ja Tiina Forssell. 

Kehittäjät: Tiina Piispanen projektipäällikkö, PirSOTE-projektisuunnittelijat Hanna Niskanen, Tiina Forssell ja Vanja Autio sekä kokemusasiantuntija Jyrki Janger. 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Mallia arvioidaan asiakas- ja työntekijäkokemusten perusteella joulukuussa 2022. 

2023: Työntekijä- ja asiakaskokemukset ovat olleet eritäin rohkaisevia ja pilotissa jalostunut ylöjärveläinen toimintamalli  materiaaleineen on hyödynnettävissä Pirkanmaan hyvinvointialueella erilaisissa toimintaympäristöissä. Minun tiimini -mallin vaikuttavuudesta on tarkoitus tehdä lähitulevaisuudessa monitieteistä tutkimusta.