Mobiiliverkosto -Keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Seniori -infon ja - helsinkiläisten etsivää vanhustyötä tekevien järjestöjen systeemisellä verkostoyhdyspintatyöllä tavoitetaan ja autetaan tuen ja avuntarpeessa olevia iäkkäitä asiakaslähtöisesti,oikea-aikaisesti, ennakoivasti ja ennaltaehkäisevästi.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry
Ylläpitäjä
Helsingin kaupunki
Kehittäjä
MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Kehittäjä
Helsingin kaupunki
Kehittäjä
Omakotisäätiö sr
Kehittäjä
Kehittäjä