Nuorten interpersoonallisesta ohjannasta (IPC-N) kertova video

IPC-N-videon avulla voidaan levittää Lapin hva:lla nuorten, heidän huoltajiensa ja työntekijöidenkin tietoisuutta IPC-N-menetelmästä. Videota voidaan esim. näyttää vanhempainilloissa niissä kouluissa, joissa on IPC-N-koulutettuja työntekijöitä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Nuorten interpersoonallisesta ohjannasta (IPC-N) kertova video
Toimintamallin lyhyt kuvaus

IPC-N-videon avulla voidaan levittää Lapin hva:lla nuorten, heidän huoltajiensa ja työntekijöidenkin tietoisuutta IPC-N-menetelmästä. Videota voidaan esim. näyttää vanhempainilloissa niissä kouluissa, joissa on IPC-N-koulutettuja työntekijöitä. 

Toteutuspaikka
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke Lapissa, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Lappi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
IPC-N Lapissa

Luotu

08.11.2023

Viimeksi muokattu

19.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Videolla kerrotaan IPC-N-menetelmästä niin IPC-N ohjaajan, nuoren kuin nuoren vanhemmankin näkökulmasta. Videon tarinat ovat keksittyjä, mutta perustuvat tosiasiallisiin kokemuksiin. Videon kuvamateriaali on rakennettu luontokuvista ja tarinat esitetään niin puhe- kuin tekstimuodossa. 

Toimintaympäristö **

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke käynnistyi Lapissa v. 2020 ja jatkuu vuoden 2023 loppuun. Osana Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta on toteutettu psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tuki kaikille ikäryhmille. Lapin hyvinvointialueella on koulutettu IPC-N-osaajia ja tämän videon on tarkoitus osaltaan tukea menetelmän juurtumista tietoisuuden lisäämisen kautta. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

IPC-N esittelyvideo on tarkoitettu pääasiallisesti IPC-N ohjaajien ja niiden yksiköiden, joissa IPC-N-ohjaajia työskentelee, käyttöön. IPC-N-videota voi hyödyntää menetelmää esitellessä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Video on tarkoitus jakaa Lapin hyvinvointialueella työskenteleville IPC-N ohjaajille, jotta he voivat hyödyntää sitä omissa työyksiköissänsä IPC-N:stä kertoessansa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

IPC-N:stä kertova video on vasta valmistunut. Muutosta ei voi vielä arvioida.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Jos videoon laittaa työntekijöiden/yksiköiden yhteystietoja, niin on tärkeää huolehtia niiden ajantasaisuudesta.

Kansikuva
Talvinen maisemakuva, jonka päällä lukee IPC nuorille.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä