Omaishoidon kehittäminen Kainuun hyvinvointialueella (RRP,P4,I1)

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa kiinnitetään huomiota omaishoitajien jaksamisen tunnistamiseen ,  oikea-aikaisiin palveluihin pääsemisen  ja varhaisen tuen edistämiseen.  

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kainuun hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Kainuun hyvinvointialue
Ylläpitäjä