Käyttäjän Outi.Väyrynen profiilikuva.
Etunimi
Outi
Sukunimi
Väyrynen
Organisaatio
Kainuun hyvinvointialue
Esittelyteksti
Työskentelen Kainuun hyvinvointialueella Kestävän kasvun Kainuu II -hankkeessa projektijohtajana.
Minulle tärkeää on olla osana kehittämässä sote -palveluja ja alamme työntekijöiden työoloja.

Toimintamallit, joissa mukana

Häiriökysyntä
Toimintamalli
Palvelupolku
Hoitotakuu
Digitaaliset palvelut
Tietojohtaminen
Moniammatillisuus

Toimintamalli
Mielenterveys
Työhönvalmennus
Kuntoutus
Työllistyminen

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Avosairaanhoito
Mielenterveyspalvelut
Aikuissosiaalityö

Digitaalinen hyvinvoinnin palvelutarjotin
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Digitaaliset palvelut
Yhteistyö

Toimintamalli
Omaishoito
RRP
Prosessien kehittäminen

Voimavarakeskeinen esihenkilöiden vertaisvalmennus
Toimintamalli
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Johtaminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Vuorovaikutus
Prosessien kehittäminen

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen
Toimintamalli
Rakenteellinen sosiaalityö
Sosiaalihuolto
Sosiaalipalvelut
Tietojohtaminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Muutoskyvykkyyttä edistävä työyhteisövalmennus
Toimintamalli
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen
Johtaminen
Hoitotakuu

Palvelupolku
Toimintamalli
Vammaisuus
Kehitysvammaisuus
Prosessien kehittäminen
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
RRP

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kainuun hyvinvointialue - Kestävä kasvun Kainuu
Kokonaisuus
Aihealueet
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Suun terveydenhuolto
Vammaispalvelut
Mielenterveyspalvelut