Perhekeskuksen käsikirja määrittelee, mitä tarkoittaa perhekeskustoiminta Pirkanmaalla. Käsikirja tukee kansallisten linjausten käyttöönottoa sekä tukee ja ohjaa paikallisten perhekeskusten toimintaa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pirkanmaan perhekeskuksen käsikirja
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskuksen käsikirja määrittelee, mitä tarkoittaa perhekeskustoiminta Pirkanmaalla. Käsikirja tukee kansallisten linjausten käyttöönottoa sekä tukee ja ohjaa paikallisten perhekeskusten toimintaa. 

Toteutuspaikka
Pirkanmaan perhekeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

29.10.2023

Viimeksi muokattu

05.12.2023
Ratkaisun perusidea **

Pirkanmaan perhekeskukselle ryhdyttiin vuonna 2023 laatimaan käsikirjaa, jonka tarkoituksena oli määritellä, mitä perhekeskus tarkoittaa Pirkanmaalla. Yhteinen käsikirja tukee kansallisten linjausten jalkauttamista, tukee ja ohjaa paikallisten perhekeskusten toimintaa sekä luo verkostolle yhteistä kieltä.

Käsikirjaan koottiin kevään 2023 aikana aiempina vuosina kehitettyjä toimintamalleja ja kokonaisuus lähetettiin laajalle kommenttikierrokselle koko maakunnan perhekeskusverkostolle. Kommentteja pyydettiin ja saatiin sekä virallisina lausuntoina että sähköisen kyselyn kautta. Kommenttikyselyn jälkeen perustettiin pieni monialainen työryhmä jatkotyöstämään dokumenttia. Työryhmässä oli mukana edustajat kunnasta, hyvinvointialueelta, järjestöstä ja seurakunnasta. Luonnokseen pyydettiin vielä kommentteja alueellisilta koordinaatioryhmiltä ja valmis asiakirja esiteltiin perhekeskuksen maakunnalliselle ohjausryhmälle joulukuussa 2023.

 Käsikirjaan on koottu Pirkanmaan perhekeskuksen keskeisimmät yhteiset rakenteet ja toimintakäytännöt, joihin perhekeskusverkoston odotetaan sitoutuvan. Käsikirjan pohjalta maakunnallinen ohjausryhmä ja paikalliset perhekeskukset voivat laatia tarkemmat vuosi- ja toimintasuunnitelmansa.

Kansikuva
Seitsemästä erivärisestä sektorista koostuva kulmikas ympyrä, jonka päällä perhe ja perhekeskuksen toimipisteitä: päiväkoti, Kela, kirjasto, järjestö, kirkko, lastensuojelu, sote-keskus ja koulu. Alla teksti: Yhteistyönä löytyy apu monimuotoisempiinkin tarpeisiin.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet